Slimmer Samen Werken

11/06/2009

Wijzigingen Telecomwet per 1 Juli 2009

Filed under: Events — Jan-Willem Beekmans @ 13:05

image Per 1 juli 2009 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de Telecommunicatiewet die voor uitgevers relevant kunnen zijn:

 1. Telemarketing: invoering van een wettelijk bel-me-niet-register
 2. Spamverbod per mail en fax wordt uitgebreid naar zakelijke ontvangers
 3. Mobiele telefoonabonnementen en internet: slechts een maand opzegtermijn

1. Telemarketing: invoering van een wettelijk bel-me-niet-register
Telemarketing ligt al enige tijd onder vuur, met name vanwege de irritatie die het soms veroorzaakt als inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. De politiek heeft hiervoor veel aandacht. Op 11 november 2008 gaf de Eerste Kamer haar goedkeuring een wettelijk bel-me-niet register, dat consumenten beschermt tegen ongewenste telefonische verkoop. Er bestond al een vrijwillig systeem: infofilter.nl. Dit zelfreguleringinitiatief zal nu een wettelijke basis krijgen. Zowel de adverteerder zelf als een eventueel ingeschakeld callcenter zijn verantwoordelijk voor het raadplegen van het register.
Als u gebruik maakt van telemarketing zult u rekening moeten houden met het volgende:

 • Er geldt een opt-out regime: telemarketing is toegestaan, tenzij de consument zich heeft aangemeld bij het bel-me-niet register
 • U bent verantwoordelijk voor het schonen van uw belbestand door het raadplegen van het wettelijk register
 • U moet de consument tijdens het gesprek actief attenderen op het bel-me-niet-register en dat hij zich daar kan inschrijven. Als de consument het wil, dan moet u ervoor zorgen dat hij wordt opgenomen in het bel-me-niet-register. Daarbij moet u hem expliciet vragen of de blokkade ook geldt voor goede doelen
 • De consument kan zich eenvoudig via internet of telefonisch inschrijven bij het centrale register. Bij de inschrijving kan hij kiezen zich geheel of alleen voor een bepaalde categorie van de telemarketing te laten blokkeren
 • De inschrijving in het wettelijk bel-me-niet register geldt voor onbepaalde tijd
 • De consument moet van u de mogelijkheid krijgen om zich alleen uit te schrijven bij uw bedrijf of organisatie. De contactgegevens van de consument moeten dan uit het belbestand van uw bedrijf worden verwijderd
 • Wordt de consument toch gebeld, ondanks zijn inschrijving in het register, dan kan hij een klacht indienen bij de OPTA, via de website Consuwijzer. De OPTA kan een waarschuwing geven, een dwangsom of uiteindelijk een boete tot maximaal 450.000 euro opleggen. Met klachten over de inhoud van telemarketinggesprekken kan de consument terecht bij de consumentenautoriteit. De Consumentenautoriteit heeft dit jaar extra aandacht voor overtreders, want zij heeft telemarketing opgenomen als aandachtpunt op haar agenda van 2009
 • Uw eigen klanten en abonnees mag u benaderen voor het aanbieden van gelijksoortige diensten of producten, mits de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst. De wetgever heeft geen termijn genoemd waarbinnen deze contactgegevens mogen worden gebruikt voor het aanbieden van gelijksoortige diensten of producten. De OPTA zal deze bepaling redelijk uitleggen en van geval tot geval beoordelen wanneer de contactgegevens zijn verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst en wanneer sprake is van een gelijksoortige diensten of producten
 • Het bel-me-niet register geldt niet voor telefonische marktonderzoeken en telefonische enquêtes
 • Stichting Infofilter wordt de beheerder van het wettelijke register, hoewel er nog een aantal formaliteiten moet worden afgewikkeld.

2. Spamverbod per mail en fax wordt uitgebreid naar zakelijke ontvangers
Het reeds bestaande spamverbod uitgebreid naar zowel rechtspersonen als natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Consumenten mochten vanaf 2004 al niet meer zonder toestemming per e-mail en fax te worden benaderd. Per 1 oktober 2007 gold al de Code e-mail zakelijke ontvangers, een bijzondere reclamecode die onderdeel uitmaakt van de Nederlandse Reclamecode. Nu wordt dit verbod ook opgenomen in de Telecomwet. Kort samengevat luiden de nieuwe regels als volgt:

 • Er geldt een opt-in regime: alleen wanneer de potentiële zakelijke (en privé) ontvanger tevoren heeft aangegeven open te staan voor reclame is commercieel e-mailen of faxen toegestaan (opt-in regime)
 • Het blijft toegestaan zonder voorafgaande toestemming een elektronische mailing versturen aan bestaande klanten met aanbiedingen van gelijksoortige producten en diensten. Het begrip gelijksoortig is niet wettelijk gedefinieerd. Wel moet in elke mail de mogelijkheid worden geboden om toezending van mails te stoppen
 • Klachten over zakelijke spam kunnen straks worden ingediend via de website www.spamklacht.nl. De OPTA kan basis daarvan waarschuwingen uitdelen en boetes opleggen tot maximaal 450.000 euro
 • Abonnees buiten de Europese Economische Ruimte mag u per e-mail of fax benaderen, mits is voldaan aan de in dat land geldende voorschriften met betrekking tot ongevraagde elektronische communicatie

In het dossier Privacy vindt u uitgebreidere informatie over B2B en B2C e-marketing. U vindt daarin:

3. Mobiele telefoonabonnementen en internet: slechts een maand opzegtermijn
Tot slot maakt de nieuwe wet het voor consumenten mogelijk om een abonnement voor mobiele telefonie of internet na de eerste contractsperiode steeds met een opzegtermijn van één maand op te zeggen.
Deze termijn geldt niet voor abonnementen op kranten en tijdschriften. Een voorstel waarmee de mogelijkheden tot stilzwijgende verlenging van tijdschriften en krantenabonnementen wordt beperkt ligt voor behandeling in de Tweede Kamer. Een lobbyteam vanuit het NUV voert gesprekken met Kamerleden met de bedoeling de nadelige gevolgen voor de uitgeverij zoveel mogelijk te beperken. Economische en Juridische Zaken volgt de ontwikkelingen op de voet.

image Wanneer?
Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken heeft in de Eerste Kamer aangegeven het bedrijfsleven een bepaalde overgangsperiode te gunnen om aan de veranderingen te kunnen voldoen. De onderdelen over de contractduur en de opzegtermijn, het bel-me-niet-register en de uitbreiding van het spamverbod zullen daarom waarschijnlijk pas op 1 juli 2009 in werking treden.

ook op frankwatching

Advertenties

Geef een reactie »

Nog geen reacties

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

Blog op WordPress.com.

%d bloggers liken dit: