Slimmer Samen Werken

13/06/2010

Managers positief tegenover ontwikkelingen in collaboration

Filed under: Collaboration,Het Nieuwe werken,HNW- Management — Jan-Willem Beekmans @ 22:12
Tags:

image Managers staan in het algemeen positief tegenover samenwerkingstechnologieën. Dit blijkt uit een onderzoek van IT-integrator Avanade. Volgens het wereldwijde onderzoek Global Survey of Collaboration in the Enterprise van de IT-integrator zien bedrijven tegenwoordig steeds vaker de meerwaarde van online samenwerken of collaboration. Ongeveer tachtig procent van de in het onderzoek onderzochte managers ziet collaboration als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Collaboration maakt in hun ogen het delen van informatie tussen medewerkers steeds eenvoudiger, wat de sleutel tot succes is bij ondernemen, aldus Avanade.

Nadelen
Naast dit belangrijke voordeel, zien de respondenten ook enkele grote nadelen van het gebruik van collaboration. Zo vrezen respondenten dat werknemers verantwoordelijkheid over taken kunnen afschuiven, omdat er meer mogelijkheden bestaan om anderen om raad te vragen. Meer dan een derde van de respondenten, 38 procent, geeft aan dat problemen minder vaak door henzelf worden opgelost en dat ze vaker collaborationtools inzetten. Een ander probleem dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat veel werknemers nog huiverig zijn voor online samenwerkingstechnologieën. Vooral geldt dit bij samenwerking tussen verschillende functieniveaus en afdelingen. Een kwart van de respondenten vindt dat collaboration tijd- en energieverspilling is.

Motieven
Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat bij het inzetten van collaborationtools kostenbesparing niet het leidende motief is. Innovatie en groei worden door de respondenten als belangrijkere motieven gezien om samenwerkingstechnologieën te gaan gebruiken. Zo geeft bijna tachtig procent van de onderzochte managers aan dat de huidige economische crisis ertoe heeft geleid dat hun ondernemingen meer openstaan tegenover samenwerkingstechnologieën. In een commentaar stelt Aram Smith, CTO van Avanade Nederland: "Nu de ergste recessie sinds tijden bijna voorbij is, werken organisaties proactief naar innovatie toe. Collaboration groeit uit tot een belangrijke factor om informatie uit verschillende markten te verkrijgen. Op deze manier kunnen organisaties zakelijke problemen oplossen en differentiëren.

Advertenties

02/06/2010

Het mobiliserend vermogen van Web 2.0

Filed under: Collaboration,Web 2.0 — Jan-Willem Beekmans @ 14:09
Tags:

Bedrijven en overheden moeten in toenemende mate rekening houden met het vermogen van burgers om via internet, en met name door middel van social media, grote groepen mensen te organiseren of te mobiliseren. Kon iemand vroeger op een feest misschien acht anderen beïnvloeden, nu kunnen mensen duizenden anderen bereiken met één muisklik.

Deze zogeheten `micromobilisatie` kan forse implicaties hebben. Zo kreeg de overheid te maken met verschillende kwesties zoals bloggende militairen in Uruzgan, moeders die verhalen rond overheidsvaccinaties in de wereld hielpen en scholierenacties rond de 1.040 urennorm. De cases tonen aan dat de beleidsmakers niet alleen onvoldoende zicht hebben op de nationale gemoedstoestand, maar ook dat ze niet goed weten hoe te reageren op zulke initiatieven. Het verdient dan ook aanbeveling kritische geluiden op social media te monitoren. Dit vergt dan wel een actievere instelling van de overheid.

Een tweede strategie is zelf de interactie opzoeken. Hierdoor kan andere informatie voor het voetlicht gebracht worden als tegenwicht voor of ter nuancering van geluiden die op blogs en vriendennetwerken worden geuit.

image

11/05/2010

Videobellen wint snel aan populariteit

Filed under: Collaboration,Het Nieuwe werken,Video — Jan-Willem Beekmans @ 07:06
Tags: ,

image De belangstelling voor videobellen, bijvoorbeeld via Skype of MSN, is afgelopen vijf jaar met een factor 15 toegenomen.Dat blijkt uit onderzoek van Dialogic in opdracht het Ministerie van OCW, UPC en het Stimuleringsfonds voor de Pers.

Onder een groep van 1.661 respondenten, dagboekschrijvers en panelleden is gevraagd naar de wijze waarop ze internet gebruiken. Het merendeel van hen gebruikt internet voor communicatiedoeleinden. Zo constateren de onderzoekers dat het gebruik van sites als Hyves en Facebook sinds 2007 is toegenomen van 28 naar 66 procent.

Nederlanders zijn, volgens dit onderzoek, 18 uur per week online. Maandag is de drukste dag (3.15 uur), zaterdag de rustigste (1.50 uur). De snelste stijger onder de onderzochte modaliteiten is videoconferencing of beeldbellen. Vijf jaar geleden deed 1 procent van de ondervraagden dat, nu is dat 15 procent.

image Hoewel de belangstelling voor videobellen snel stijgt, is het gebruik nog minimaal. Vier procent van de ondervraagden doet het een of meerdere malen per week. Vijf procent zet hooguit 1 keer per maand de webcam aan thuis of op het werk. Telefoneren via internet, wat dicht tegen beeldbellen aanhangt, is populairder. Eenderde van de respondenten doet dat met enige regelmaat, tien procent een of meerdere malen per week.

 

image

10/05/2010

Nederland is koploper met e-health

image Nederland is een van de pionieren op het gebied van e-health, oftewel zorg op afstand via elektronische middelen. Verpleegkundige Petra Tamis spreekt bijvoorbeeld vanuit een wijkpost in Den Helder met cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord. Ze converseert met een schizofrene patiënt via een webcam. Aangezien de vrouw duidelijk in paniek is wordt afgesproken dat er een casemanager bij haar thuis komt. Daarna verschijnt patiënt Ronald Blijker op het scherm, die onder toezicht van Tamis zijn medicijnen slikt.

Via e-health hoeven zorgverleners niet constant te reizen naar patiënten. In plaats van tweemaal per week huisbezoek, kunnen zorgverleners enkele keren per dag contact opnemen met patiënten. Tevens krijgen patiënten meer regie over hun zorg. Marijke van Putten, directeur behandelzaken bij GGZ Noord-Holland-Noord, stelt dat zelfredzaamheid een belangrijke factor bij het herstel van psychiatrische patiënten.

De onderliggende gedachte is dat zodra mensen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun gezondheid, dat ze gezonder gaan leven en minder beroep doen op de zorg. Tussen 2000 en 2007 namen de zorguitgaven toe met 65 miljard euro per jaar.

19/03/2010

Het Nieuwe Werken – van dromen… naar doen!

Filed under: Collaboration,Het Nieuwe werken,Sociale innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 11:01
Tags:

image

Het E-book ‘Het Nieuwe Werken, van dromen … naar doen!’ is gepubliceerd! De uitgave is geschreven door  Drs. Hedwigh Verbruggen-Letty  en Drs. Marian Thunnissen, beide als docent en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool Utrecht. ‘Het Nieuwe Werken, van dromen … naar doen!’ wil een steentje bijdragen aan de ontwikkelingen op het gebied van arbeid en organisatie. Met als gewenst resultaat: meer duurzaamheid, productiviteit en arbeidstevredenheid.

Op 1 april 2009 organiseerden Instituut voor Arbeid en Organisatie en Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht samen met de Nederlandse Vereniging van Personeelsmanagement en organisatieontwikkeling (NVP), haar jaarlijkse event. Het thema: ‘Het Nieuwe Werken, van dromen… naar doen!’ Met de medewerking van inspirerende bedrijven als E-Office, Finext, Future Center van de Belastingdienst, Microsoft, Rabo-Unplugged van de Rabobank en SNS Reaal werd op co-creatieve wijze de gelegenheid geboden om gezamenlijk te komen tot haalbare plannen voor de HRpraktijk.

Het Nieuwe Werken
Het boek ‘Het Nieuwe Werken, van dromen… naar doen!’ biedt allereerst een uitgebreide impressie van het gelijknamige event. Een event dat met name voor HR/People Managers met beginnende tot gemiddelde kennis en ervaring op gebied van Het Nieuwe Werken, veel bruikbare (nieuwe) inzichten heeft gegenereerd. Om ook de ‘nieuwkomer’ en anderszins geïnteresseerden op gebied van Het Nieuwe Werken te laten aanhaken, biedt het boek aanvullende kennis en inzichten over Het Nieuwe Werken uit andere bronnen.

04/12/2009

Organisatie Veranderingen – The Change Diamond –

Filed under: Collaboration,Events,Het Nieuwe werken,Management,Trends — Jan-Willem Beekmans @ 12:59
Tags: ,

image Change practitioners die weten te voldoen aan de 4 belangrijkste zijden van deze Diamant, die zijn het meest succesvol in het Veranderen van Organisaties. Tot die conclusie komt IBM in het rapport Making Change Work.

In een periode van 2 jaar tijd volgden & interviewden onderzoekers van IBM met regelmaat CEO’s en practitioners, wereldwijd, van organisaties die ‘in verandering zijn’. De ervaringen uit deze best practices zijn in dit rapport verzameld. Eén van de uitkomsten is the Change Diamond.

De 4 belangrijkste zijden van deze diamant zijn: Real Insights & Real Actions, Solid Methods & Solid Benefits, Better Skills & Better Change, Right Investment & Right Impact.

Vlot vertaald: de juiste Inzichten leiden tot de juiste Acties, de juiste Methodes leiden tot de juiste Voordelen, betere Capaciteiten leiden tot betere Verandering en de juiste Investering geeft het goede Resultaat.

Eigenlijk allemaal héél logisch maar ja: doe het maar eens, je organisatie veranderen! Wie weet helpt het rapport.

Het rapport over the Change Diamond:

 • Real Insights, Real Actions: Strive for a full, realistic understanding of the upcoming challenges and complexities, then follow with actions to address them.
 • Solid Methods, Solid Benefits: Use a systematic approach to change that is focused on outcomes and closely aligned with formal project management methodology.
 • Better Skills, Better Change: Leverage resources appropriately to demonstrate top management sponsorship, assign dedicated change managers and empower employees to enact change.
 • Right Investment, Right Impact: Allocate the right amount for change management by understanding which types of Investments can offer the best returns, in terms of greater project success.”

Grappig is dat IBM, bij de uitwerking van de diamant komt tot het CPUB Model ofwel PDCA c.q. KAIZEN.

 • Over Inzichten merken de onderzoekers op: Leer van het Verleden, Houd je Ogen Open, Plan & Pas Aan, Denk aan de Toekomst.
 • Over Methodes merken ze op: Integreer (3x), Houd je Focus op de Prijs (nb; het uiteindelijk doel/resultaat), Praktizeer Consistentie, Maak het Onderdeel van de Cultuur.
 • Over Capaciteiten, bij medewerkers & managers: Leid, Betrek, Communiceer (of Faal), zorg voor de Juiste Capaciteiten Overal.
 • Over Investeringen: Liquideer Complexiteit (voordat het jou liquideert), Introduceer de Menselijke Maat, breng enige Methode in de Gekte.

(een deel van) De Conclusie: “Our research with practitioners revealed practical insights about closing the change gap – including the insight that soft, people-related factors typically present greater challenges than hard, technologyrelated factors that are typically easier to identify and measure. Companies can no longer justify or afford an ad hoc approach to change management. We discovered that change management is at a turning point from an art to a professional discussion, from improvisation to a richer, more systematic approach, based on clear empirical perspectives on what works and what does not.”

IBM Rapport “Making Change”

Samenvatting “Making Change”

 

Via Management Pro

25/11/2009

Unified Communications blijft terrein winnen

Filed under: Collaboration,Het Nieuwe werken,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 23:32
Tags:

image Unified Communications (UC), ip-telefonie,  conferencing,  collaboration en andere vormen van geïntegreerde communicatie en informatie-uitwisseling worden in rap tempo door bedrijven geadopteerd. Uit een nieuwe studie van ABI Research blijkt dat de wereldwijde markt hiervoor in 2008 nog $302 miljoen dollar vertegenwoordigde. In 2014 zal dit $4,2 miljard zijn, schat het onderzoeksbureau.

Grote ondernemingen profiteren waarschijnlijk het snelst van geïntegreerde communicatie, denkt ABI. De marktvorser verwachten dat de adoptie hiervan zal leiden tot een groei van managed services. Hoewel grote bedrijven over een grote in-house expertise beschikken,  kan UC veel beslag leggen op tijd en ressources. Uitbesteden biedt in dat geval uitkomst.

ABI ziet ook nog genoeg uitdagingen. Systemen van verschillende leveranciers bijvoorbeeld zijn nog verre van gestandaardiseerd. Het belang van partnerships in de waardeketen van UC zal om die reden voorlopig nog groot zijn.

Hoewel UC een glansrijke toekomst tegemoet gaat, moeten bedrijven wel hun uiterste best blijven doen om scepsis ten aanzien van businesscases te overwinnen, waarschuwt ABI.

Acht trends in de toekomst van werk

Filed under: Collaboration — Jan-Willem Beekmans @ 22:27
Tags:

image Werk bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Martijn van der Woude van PiCompany en Adjiedj Bakas, Trendwatcher of the Year 2009, definiëren acht megatrends die de toekomst van werk zullen bepalen.

 1. Het traditionele onderwijs maakt plaats voor lifelong learning. Onderwijs en bedrijfsleven raken meer verweven. Multitasking combineert e-learning met andere digitale activiteiten en spelend leren via games wordt belangrijker.
 2. Zzp`ers zijn de toekomstige werkenden, alleen of in groepsverband, zoals verpleegkundigen in ziekenhuizen. De grens tussen werkgever en –nemer vervaagt.
 3. Bij zowel hoog- als laagopgeleiden treedt talentmanagement op. Er ontstaat zo een diversiteit aan werkinvulling, dagindeling en work-life balance.
 4. Werk technologiseert, waardoor vervelende klussen geautomatiseerd worden en de werkomgeving gepersonaliseerd kan worden.
 5. Betrokkenheid bij en toewijding aan de organisatie maakt plaats voor nieuwe zingeving en een andere ethiek, waarbij de persoonlijke groei centraal staat.
 6. Zelfmarketing zorgt ervoor dat mensen eerder passend werk vinden en werken vanuit `family hubs` van collega`s.
 7. Er ontstaat een nieuw leiderschap, waarbij het aantal leiders afneemt en nieuwe managementstijlen ontstaan.
 8. De nieuwe wereldorde zal door Azië gedomineerd worden, maar het Westen behoudt een grote creatieve macht.

Organisaties moeten meer ruimte geven om fouten te maken

Filed under: Collaboration — Jan-Willem Beekmans @ 22:21
Tags:

image Organisaties zouden medewerkers meer ruimte moeten geven om fouten te maken, want het cliché is waar dat mensen leren van hun fouten. Het Oogziekenhuis Rotterdam vertoont oogoperaties op beeldschermen in de wachtkamer. Daardoor kunnen artsen eventuele foutjes niet meer verdoezelen. Frans Hiddema, directeur van het Oogziekenhuis, verklaart dat artsen en verpleegkundigen worden gestimuleerd om hun fouten te melden. Ze zitten wekelijks om te tafel om de fouten te bespreken.

Begin jaren `90 stond het Oogziekenhuis slecht aangeschreven, maar nu prijkt het bovenaan de lijstjes met patiënttevredenheid. Cathy van Dyck, universitair docent `organization science` aan de VU, acht het funest als in een organisatie fouten hard worden afgestraft. Als mensen bang zijn om fouten te maken en melden, kunnen ze er geen lering uit trekken. Michael Frese, `s werelds beroemdste errormanagementgoeroe, adviseert organisaties om medewerkers te stimuleren om `aan te klooien`. Een taboecultuur rondom fouten remt de creativiteit en innovatiegerichtheid.

Psycholoog Arjan van Dam beargumenteert in zijn boek `De kunst van het falen` dat een prestatiegerichte oriëntatie op korte termijn succes heeft, maar op de lange termijn is een faal-leergerichte oriëntatie te prefereren.

e-mail culturen

Filed under: Collaboration,social networking — Jan-Willem Beekmans @ 22:13

image Het gebruik van e-mail kent cultuurverschillen per werelddeel. Dat blijkt uit het rapport `Inside the Inbox: Trends for the Multichannel Marketer`. Het rapport is uitgegeven door Epsilon, een online marketing consultancybureau. Voor het rapport werden ruim 4.000 consumenten in Noord-Amerika, Azië en Europa ondervraagd over e-mailen.

Het rapport laat zien dat Aziaten veel minder geïnteresseerd zijn in de afzender dan in de onderwerptitel. Bij Noord-Amerikanen en Europeanen maakt de onderwerpzin van een mail juist weer niet veel uit. Voor Noord-Amerikanen is e-mail het product voor online communicatie. Voor 87% is e-mail het meest gebruikte online communicatiemiddel, terwijl dit percentage bij Europeanen en Aziaten op 74 en 63% ligt. Bij instant messaging scoren Aziaten weer hoger: 28% tegen 15% bij Europeanen en 6% bij Noord-Amerikanen.

Aziaten blijken meer gedigitaliseerd te zijn dan andere wereldburgers. Zo vinden veel Aziaten dat telefonische verkoopgesprekken, telemarketing, aanbiedingen van een retailer, rekeningen en per post verstuurd promotiemateriaal vervangen zijn door e-mail. Dat Aziaten meer digitaal werken blijkt ook uit het gebruik van pda`s of handhelds: 32% gebruikt een handheld device om te e-mailen, tegen 7% in Europa en 9% in Noord-Amerika.

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.