Slimmer Samen Werken

19/05/2010

Google wil naar kwalitatieve audio en video

Filed under: Google,IP-Telefonie,Video — Jan-Willem Beekmans @ 06:52
Tags: ,

image Google koopt Global IP Solutions om zijn aanbod op het gebied van IP-telefonie, kwalitatief in audio en video, te verbeteren. Voor de overname legt Google 68 miljoen dollar in contanten op tafel. In ruil daarvoor krijgt het een technologiebedrijf dat de kern van kwalitatieve audio- en videoconferencing ontwikkelt.

Global IP Solutions is een partij met sterke banden met internetbedrijven. Tot de klantenkring  behoren onder meer Yahoo, AOL, Cisco Webmeeting, Nimbuzz (uit Rotterdam), Mail.ru en Baidu. Ze kopen technologie in om via hun webdiensten of pc of mobiele telefoon spraak- en videocommunicatie mogelijk te maken.

Het is duidelijk dat Global IP Solutions (GIPS) kennis en producten in huis heeft die derden graag inkopen. Vermoedelijk gaat het Google niet enkel om de slimme mensen die er werken, maar wel degelijk ook om het intellectueel eigendom dat zij creëerden. Oppertechneut Rian Liebenberg zegt over zijn aankoop: "We zien ernaar uit om met GIPS team te werken en verder te innoveren op het web". Daarmee geeft hij in ieder geval aan dat IP-telefonie via het web zal verbeteren. 

De nu overgenomen kerntechnologieën kunnen een aanvullende rol spelen op diensten als Google Talk (chat in tekst, audio en video), Google Voice (online telefooncentrale), Gizmo5 (VoIP-dienst à la Skype) en het mobiele platform Android. Global IP Solutions zou goed werken bij telefonie via WiFi. GIPS’ technologie voor audio- en videocommunicatie staat ook ter beschikking aan derde ontwikkelaars via AP’s. Hoe breed en actief het ontwikkelaarsbeleid is, is niet bekend. GIPS claimt dat zijn software is geïnstalleerd op 800 miljoen communicatie-installaties.

Advertenties

10/05/2010

OT2010 populair onder grote gemeenten

Filed under: Expense Management,IP-Telefonie — Jan-Willem Beekmans @ 13:22
Tags:

image Opvallend veel decentrale overheden doen mee aan OT2010. Dat is het project waarbij (semi-)overheden gezamenlijk raamovereenkomsten voor telecomdiensten voor de komende zes jaar aanbesteden. Dat meldt het projectbureau OT2010. In totaal schreven meer dan tweehonderd organisaties zich in voor deelname. Op de lijst met deelnemers staat bijna de helft van de Nederlandse gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners.

Eerder werd al bekend dat twaalf ministeries, provincies, diverse gemeenten, waterschappen, publieke omroepen, zelfstandige bestuursorganen, zorg- en onderwijsinstellingen deelnemen. De namen van de deelnemers maakt het projectbureau later bekend. Bij OT2006, de voorganger van de huidige aanbestedingsronde, deden 150 instanties mee.

Clusters
De raamovereenkomsten zijn onderverdeeld in vier clusters: vast, ‘inbound’ (zoals 0800- en 0900-nummers), mobiel en mobiele apparaten. Voor elk daarvan selecteert en contracteert het programmateam OT2010 één leverancier. De aanbestedingsprocedure daarvoor begint in het tweede kwartaal van 2010 en neemt waarschijnlijk drie maanden in beslag. Vanaf het najaar van 2010 begint de migratie- en beheerfase, waarin de deelnemende organisaties kunnen overstappen naar de nieuwe diensten.

Voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure liet het programmateam brancheorganisatie ICT~Office een haalbaarheidstoets uitvoeren. Daarin konden leveranciers tijdens twee workshops een oordeel vellen over de haalbaarheid van de overheidsplannen. Onderwerpen die aan bod kwamen, zijn marktconformiteit, innovatie, additionele diensten zoals videoconferencing, lastenverlichting, risico’s en continuïteit en bereikbaarheid.

OT2006
Voorganger OT2006, het aanbestedingsproject dat de gezamenlijke inkoop van overheidstelecommunicatie de afgelopen periode regelde, wordt door de deelnemers gezien als een succesvolle manier om efficiënt in te kopen. Door de bundeling van hun inkoopvolume bespaarden de 150 deelnemende overheden 40 tot 50 procent op de kosten voor de aanbesteding  en voor het bellen zelf.

01/02/2010

Apple staat VoIP over 3G nu wel toe

Filed under: Apple,IP-Telefonie — Jan-Willem Beekmans @ 11:07
Tags: ,

image Zonder er ruchtbaarheid aan te geven laat Apple VoIP-telefonie over 3G-netwerken opeens toe. Eerder was internetbellen op de iPhone verboden.Vlak na de presentatie van de iPad meldde de maker van de VoIP-app iCall dat Apple de software heeft aangepast om VoIP over 3G mogelijk te maken. De app van iCall maakt per direct bellen mogelijk buiten gebieden met wifi-dekking. De iPad komt weliswaar ook in een uitvoering met 3G (en ook 2G gsm), maar dat betreft alleen een dataverbinding.

Nu meldt ook appmaker Fring dat Apple’s ontwikkelsoftware is aangepast voor 3G-bellen. Fring biedt een metaclient voor instant messaging, daarmee zijn accounts op im- en VoIP-diensten van derden in 1 app te gebruiken. Het zal waarschijnlijk niet lang duren voordat Skype en Nimbuzz hun iPhone-apps updaten.

Apple zwijgt
Apple zelf zwijgt over de aanpassing van de sdk. Een pr-medewerker van Apple in Nederland is niet op de hoogte van de wijziging. Het lukt om met Fring over 3G te bellen. Wel zit er een vertraging van circa een halve seconde in het testgesprek. Dit hindert de communicatie wel enigszins.

Politieke discussie
Op andere smartphoneplatformen (Windows Mobile, Symbian) was VoIP over 3G al veel langer mogelijk. Tot voor kort weigerde Apple deze functionaliteit toe te staan op de iPhone. Die weigering leidde zelfs tot een politieke discussie in Den Haag. T-Mobile Nederland heeft altijd benadrukt dat het VoIP-diensten op haar mobiele netwerk gewoon toestaat. Het was de keuze van Apple om internetbellen aan banden te leggen

13/11/2009

Google koopt Gizmo5

Filed under: Google,Innovatie,IP-Telefonie,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 15:13
Tags:

imageGoogle neemt voor een bedrag van 30 miljoen dollar Gizmo5 over, een startersbedrijf uit Californië dat zich toelegt op tekst en spraakverbindingen over internet.

Gizmo5 levert Google de technologie waarmee het zijn huidige spraakvoorzieningen, Google Voice en Google Talk, aan elkaar kan koppelen en aan andere internetcommunicatiediensten zoals Skype. Gizmo maakt gebruik van het open SIP-protocol en XMPP. Daardoor is het mogelijk om ook met andere VOIP- en chatprogramma’s te communiceren. Gizmo maakt echter wel gebruik van enkele niet open codecs.

Google brengt Gizmo5 onder bij het Voice team dat werd opgericht na de overname van Grand Central in 2007. Google Talk maakt spraak- en videocommunicatie mogelijk tussen gebruikers van onder meer Gmail. Met Google Voice kunnen gesprekken worden opgezet tussen abonnees op de dienst onderling en met traditionele telefoonnummers.

Gizmo5 heeft bovendien technologie die het mogelijk maakt internetgebaseerde spraak- en datadiensten beter te integreren met online gereedschap voor samenwerking.

17/08/2009

CAT-iq de ultieme spraakkwaliteit over IP

Filed under: FMC,Innovatie,IP-Telefonie,Technologie Innovatie,Wireless - WAN — Jan-Willem Beekmans @ 09:53
Tags: , , ,

imageCordless Advanced Technology – internet and quality, kortweg CAT-iq is een nieuwe standaard die VoIP via DECT nog in de loop van dit jaar grondig zal verbeteren. Kwaliteitsgarantie voor spraak en gebruikscomfort zullen ervoor zorgen dat DECT zijn leiderspositie in de residentiële markt nog verstevigt. Maar ook het bedrijfsleven volgt de evolutie op de voet. Erich Kamperschroer, President van het DECT Forum gunt ons een blik in de nabije toekomst.

Een Europees initiatief
De DECT standaard is ontwikkeld door het ETSI (European Telecommunication  Standardization Institute) met de steun en goedkeuring van het ITU (International Telecommunication Union) voor wereldwijde verspreiding. Ondertussen is DECT aanvaard in meer dan 110 landen, wat niet altijd even gemakkelijk ging. “Tien jaar geleden was het ondenkbaar om een dergelijke standaard door te drukken in de VS,” aldus Erich Kamperschroer. “Standaarden hebben niet alleen een technische achtergrond, maar ze dienen ook belangen van de lokale industrie en iedere regio heeft er wel eens gebruik van gemaakt om haar industrie te beschermen. Met DECT 6.0 Interference Free Communication is daar verandering in gekomen. In 2004 heeft dan tenslotte het Amerikaanse FCC frequenties toegewezen voor DECT. Als gevolg daarvan heeft het DECT Forum verleden jaar de vooruitzichten voor de Noord-Amerikaanse markt aanzienlijk verhoogd.
Zo rekenen wij erop in 2009 bijna zeven miljoen eenheden in de markt te zetten, een groei met een factor tien ten opzichte van 2006.” Maar ook de Aziatische markt blijft niet achter, integendeel. Bedrijven uit Hong Kong en China hebben zich aangemeld als ‘full member’ en Asia-Pacific is goed op weg om een belangrijke promotor en afnemer te worden.

CAT -iq, ‘just in time’
image“Met de verspreiding van internet en vooral de breedbandaansluitingen drong een toenadering van DECT tot IP zich op,” vervolgt Erich Kamperschroer. “Telecom is in vergelijking met IT eerder traag. Het is ook een dienst die al 130 jaar bestaat en die nooit super snelle of kortstondige veranderingen heeft gekend. CAT-iq is hier een uitzondering op. Amper op een jaar tijd hebben wij de belangrijkste standaardiseringsprocedures afgewerkt. De eerste CAT-iq toestellen komen op de markt in het derde kwartaal van dit jaar. Het is vooral onder druk van de operatoren van de vaste lijn dat de leden van het DECT Forum in een hogere versnelling zijn gekomen. Zij hebben ons voor het ultimatum gesteld om voor een alternatief te zorgen voor VoIP over WLAN. Belangrijke eis was dat de kwaliteit beter moest zijn dan deze van WLAN. De industrie heeft enkele miljoenen euro geïnvesteerd in WLAN, maar is ook tot de conclusie gekomen dat WiFi minder geschikt is voor spraak.
Autonomie maar ook reikwijdte, interferentievrije communicatie en veiligheid pleiten allemaal in het voordeel van CAT-iq. Dat de druk uit de hoek  van de vaste operatoren komt is niet verwonderlijk. Zij staan sterk onder druk van de mobiele operatoren, die trachten de vaste lijn af te schaffen. Voor internet is die dan weer aangewezen, zeker in ontwikkelde landen met een sterke kabelstructuur.”

Nieuwe diensten
Internet betekent nieuwe diensten en data. Nochtans is CAT-iq geen standaard om breedband data te transporteren. CAT-iq gebruikt een breedbandverbinding om een revolutionaire verbetering van de spraakkwaliteit te garanderen. Zo zullen luidsprekende toestellen van een totaal andere vormgeving op de markt komen voor handenvrije teleconferentie, die op heden alleen in zeer dure conferentie systemen zijn terug te vinden. Een marktonderzoek uitgevoerd door de werkgroep marketing van het DECT Forum heeft uitgewezen dat de residentiële gebruiker een heel andere gevoelservaring wil beleven met thuis telefoneren. Kwaliteit en dekking staan voorop, maar ook de eisen voor de vormgeving van de toestellen zijn anders. De trend naar minitoestellen met een ‘glossy’ design, die momenteel heerst in de mobiele telefonie, is geen prioriteit voor draadloos thuis telefoneren.

Via CAT-iq kunnen ook IP- audio en muziek doorgestuurd worden, een dienst die in de toekomst sterk zal gepromoot worden door de operatoren en die meer en meer tot hun core business behoort. ‘Click to dial’ is een andere veel gevraagde toepassing. CAT-iq telefoons zullen rechtstreeks toegang hebben tot de Gouden Gidsen maar ook tot andere publieke telefoonboeken. Een universele interface zorgt ook voor toegang tot de opkomende Web 2.0 toepassingen op het internet.

Home gateways
Fabrikanten van de volgende generatie gateways voorzien CAT-iq in te bouwen. De CAT-iq certificering is voor de klant een garantie voor interoperabiliteit en kwaliteit van de gebruikte toestellen, ongeacht het merk. Certificering betekent dat keuringscommissies deze interoperabiliteit hebben onderzocht en getest. Hiermee wordt CAT-iq de vervanger voor de vroegere GAP, die niet meer door alle fabrikanten wordt gerespecteerd. Het CAT-iq logo is voor de consument een bevestiging van interoperabiliteit en kwaliteit. Vooral de operatoren en service providers hebben sterk de nadruk gelegd op deze eis, omdat zij daardoor niet gebonden zijn aan een merk.

Publieke toegang
Volgens Erich Kamperschroer is het best mogelijk om CAT-iq ook in publieke hotspots te gebruiken, alles hangt af van het business model dat de service provider daarvoor opstelt. “Of de constructeurs van mobiele telefoons, die nu gekozen hebben voor een dual mode gsm/WiFi ook CAT-iq zullen volgen en lid worden van het DECT Forum is moeilijk te voorspellen. Gezien de  minder goede spraakkwaliteit van WiFi denk ik dat deze eerder bedoeld is voor MMS en  het downloaden van foto’s of videoclips. Voor alle constructeurs zou de software gedefinieerde radiochip, die alle standaarden en protocols softwarematig volgt de ideale oplossing zijn. Maar daar dromen wij als technici al jaren van. Voorlopig zullen wij nog moeten leven met de onvoorspelbaarheid van de markt, met het risico dat bepaalde R&D projecten nooit marktrijp worden.”

14/08/2009

Software-defined radio kan kosten van telecomoperators omlaag krijgen

Filed under: IP-Telefonie,Leveranciers,Mobile,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 15:04
Tags: ,

image De technologische doorbraak software-defined radio (sdr) helpt telecomoperators om hun kosten omlaag te krijgen. Sdr draait op universele hardware die elke radiotechnologie kan ondersteunen en daardoor kan een volledige integratie plaatsvinden op het gebied van base-station controllers en radio network controllers. Het grote voordeel is dat door sdr frequenties niet meer aan een specifieke technologie zijn gekoppeld.

De markt is rijp voor snel mobiel internet. Van al het mobiele ip-verkeer wordt circa 80% gerealiseerd via laptops. De vraag naar mobiele diensten zal zich de komende jaren stormachtig blijven ontwikkelen. Deze vraag kan worden opgevangen door de nieuwe generatie radiotechnologie long-term evolution (lte), die goedkoper en sneller werkt dan UMTS. Marktonderzoekers verwachten dat in 2015 400 miljoen consumenten gebruik maken van lte. De technieken gsm en umts zorgen in 2015 echter ook nog voor substantiële omzetten. Telecomoperators moeten hun diensten op meerdere technologische platformen blijven aanbieden.

Dat is waar rds van pas komt, aangezien rds zich uitstrekt over meerdere technologieën. Met rds kunnen spraakdiensten goedkoop geleverd worden terwijl er ook efficiënte packed-switched services worden aangeboden.

StartReady levert appliances voor unified communications

Filed under: IP-Telefonie,Leveranciers,Microsoft,OCS,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 14:28
Tags:

image StartReady, een leverancier van op Microsoft-technologie gebaseerde appliances voor unified communications en enterprise search, introduceert twee nieuwe appliances voor de grootzakelijke markt, de Edge Scale Out-appliance en de Mediation Scale Out-appliance.

De Edge Scale Out-appliance is bedoeld voor bedrijven die extra hoge eisen stellen aan de fysieke beveiliging van hun netweken. De Mediation Scale Out-appliance is bedoeld voor organisaties met 750 medewerkers of meer waar veel en intensief wordt gebeld

Edge Scale Out Appliance
Deze appliance werkt samen met Office Communications Server 2007 van Microsoft. Bij gebruikers van Edge Scale Out wordt de Edge-rol van Office Communications Server 2007 op een aparte server geplaatst. Deze rol bevat functionaliteit voor het communiceren met de buitenwereld via het internet. Door juist dit gedeelte op een aparte server te plaatsen, ontstaat een fysieke scheiding tussen de klantomgeving en de buitenwereld. Hiermee wordt voldaan aan extra hoge beveiligingseisen bij grote bedrijven.

Mediation Scale Out Appliance
Deze appliance is bedoeld voor grote bedrijven waar veel en intensief wordt getelefoneerd. Bij deze nieuwe appliance wordt de mediation-rol, die de vertaling verzorgt van het inkomende en uitgaande telefonieverkeer, op een aparte server geplaatst. Hiermee wordt telefoniecapaciteit van de oplossing sterk verhoogd.

Bijkantoren
Beide appliances zijn tevens inzetbaar voor bedrijven met meerdere vestigingen. Door toevoeging van een extra server, wordt het tevens mogelijk tussen verschillende vestigingen gratis te bellen en tegelijkertijd extern op te treden met een lokaal nummer afhankelijk van de regio waar de nevenvestiging zich bevindt.

Avaya gaat samenwerken met HP ProCurve

Filed under: Avaya,HP,IP-Telefonie,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 14:08
Tags: ,

image Avaya gaat deelnemen aan het HP ProCurve Open Network Ecosystem (Procurve One) voor een flexibele integratie van oplossingen voor unified communications en IP-telefonie.

Met de deelname aan ProCcurve One wil de leverancier van oplossingen voor IP-telefonie de integratie en innovatie van de eigen producten met de technologie van HP bevorderen. Binnen het samenwerkingsverband ProCurve One bieden leveranciers bedrijven vooraf geteste, naadloos samenwerkende oplossingen die draaien op de HP ProCurve Switch 5400zl- en 8200zl-series. Naast Avaya werken ook bedrijven als Microsoft, McAfee, F5, Riverbed, Aastra, AirTight Networks, Ekahau, InMon, .vantronix en vBrick met ProCurve One samen. De switches vormen de basis voor geavanceerde applicaties en een gezamenlijk platform. In het ProCurve One programma is de IP-telefoniesoftware Avaya Communication Manager uitvoerig getest in combinatie met de ProCurve-producten. “Onze strategische samenwerking met HP in het netwerk levert onze zakelijke klanten aanzienlijke voordelen op”, aldus Alan Baratz, senior vice president en president Global Communications Solutions van Avaya. “Zowel grote bedrijven als middelgrote organisaties plukken de vruchten van eenvoudig te installeren, volledige geïntegreerde oplossingen voor IP-netwerken en unified communications.”

12/08/2009

Hackers kraken bedrijfstelefooncentrales

Filed under: IP-Telefonie — Jan-Willem Beekmans @ 09:26
Tags: , ,

image Hackers weten op slinkse wijze bedrijven met een telefooncentrale op te lichten. De hackers kraken de pincode en bellen zo op afstand via het bedrijf naar dure betaalnummers in het buitenland. Dat gebeurt meestal ’s nachts.

Sinds het begin van de zomer krijgt KPN een tot twee meldingen per week van gekraakte telefooncentrales van Nederlandse bedrijven, bevestigde een woordvoerder maandag een bericht in het AD.

De schade loopt al snel in de tienduizenden euro’s. KPN waarschuwt bedrijven bij ongewoon telefoongebruik, maar brengt de kosten wel gewoon in rekening. "KPN waarschuwt bij afwijkend belgedrag. Soms is daar een verklaring voor, soms blijkt er iets mis te zijn. Wij zien alleen dat er wordt gebeld, niet wat er wordt gebeld", zegt de woordvoerder.

Afgelopen jaar kwamen bij KPN 25 tot dertig meldingen binnen over gehackte telefooncentrales. Volgens de woordvoerder van de telecomaanbieder kunnen bedrijven veel doen om fraude te voorkomen. "Het is bijvoorbeeld raadzaam om de fabrieksinstellingen aan te passen aan eigen instellingen en een pincode in te stellen die moeilijk te raden is. Dus niet 0000, 1111 of 1234."

De manier van opereren is niet nieuw, aldus KPN. Het bestaat al sinds er telefooncentrales zijn. De woordvoerder noemt fraude en oplichting bijzonder vervelend voor wie het overkomt, maar stelt ook dat het met 25 tot 30 gevallen in een jaar een relatief klein probleem betreft. Het bedrijf in Rotterdam liep in twee nachten 30.000 euro schade op.

26/05/2009

Beveiligd: Economie van het zelf (laten) doen

Filed under: Events,IP-Telefonie,Mobile — Jan-Willem Beekmans @ 12:59

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Vul het wachtwoord hieronder in om hem te kunnen bekijken:

Volgende pagina »

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.