Slimmer Samen Werken

03/09/2010

Toekomstige interface technologie

Filed under: Het Nieuwe werken,Innovatie,Trends — Jan-Willem Beekmans @ 11:10
Tags:

Internetten kenden we als een activiteit aan de computer op een bureau. In de toekomst hebben alle apparaten een lijntje naar buiten. Wat doet dat met (mobiele) interfaces, hoe delen we informatie en hoe zien de apparaten er uit?

Die vragen houden de ontwikkelaars van het Zweedse bedrijf The Astonishing Tribe doorlopend bezig. Om antwoorden te vinden, hielden ze in de afgelopen twee weken een online rondetafeldiscussie met belangstellenden. De resultaten van het Open Innovation Experiment publiceert The Astonishing Tribe hier. Ze fabriceerden ook een video die een indruk geeft van de bevindingen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerder publiceerden de Zweedse ontwerpers een mobiele interface die informatie over individuen uit sociale netwerken presenteert op het scherm van mobiele telefoons:

Advertenties

01/09/2010

Het Nieuwe Werken vol overtuiging?

Filed under: Het Nieuwe werken,Uncategorized — Jan-Willem Beekmans @ 09:05
Tags:

image Het Nieuwe Werken vol overtuiging?

“Wij gaan het nieuwe werken implementeren” of “Wij gaan over op het nieuwe Werken”?  Als ware het een project met een kop en een staart. We vernieuwen de techniek bieden de juiste faciliteiten, passen regels en procedures aan en leren mensen benodigde vaardigheden. Natuurlijk denken we ook aan de innerlijke motivatie en drijfveren maar dat is toch lastige, ongrijpbare materie. Moeilijk genoeg op individueel niveau maar zeker op organisatie niveau. We doen ons best iedereen te overtuigen van de kansen, mogelijkheden en voordelen. Wordt er vervolgens ook duurzaam anders/ nieuw gewerkt? Hoe verander je naar duurzaam ander gedrag?

HNW onder de loep met SDI (Spiral Dynamics Integral)
De mens is een cruciale factor bij HNW. Immers veel vernieuwingen en veranderingen beklijven niet omdat ze te oppervlakkig blijven. Pas als er op het niveau van “beliefsystems”, op het niveau van waardesystemen iets verandert zal dit leiden tot duurzaam ander gedrag. Maar hoe doe je dat? En welk waardesysteem hoort er bij HNW en met wat voor andere waardesystemen heb je te maken? Spiral Dynamics Integral (SDI) geeft ons een lens die zichtbaar maakt wat de diepste drijfveren van mensen zijn en hoe individuen, teams, organisaties en de samenleving zich ontwikkelen.

Het basisprincipe van SDI is dat de psyche van de mens niet gefixeerd is maar het vermogen heeft zich aan te passen aan nieuwe (leef)omstandigheden. Door nieuwe manieren van denken te ontwikkelen die nieuwe oplossingen genereert. Zo ontstaat een ontwikkeling naar steeds complexere denksystemen, ofwel waardesystemen die aanpassingen aan nieuwe omstandigheden mogelijk maken.

SDI beschrijft acht waardesystemen beschreven in 8 kleuren. Deze beschrijven hoe mensen denken, niet wat ze denken. Het laat de oorsprong zien van het denken en handelen. (introductie SDI)

HNW als uitingsvorm van de zoektocht naar oplossingen.
Onze maatschappij, organisaties en individuen zoeken naar oplossingen om met een steeds complexere wereld om te gaan. Onze bestaande waardesystemen zijn als het ware niet langer afdoende om de problemen van vandaag aan te kunnen. We zoeken naar nieuwe wegen, oplossingen, andere manieren van werken en andere manieren van organiseren. Die zoektocht zien we in de (wereld) politiek, op individueel niveau en ook binnen organisaties.

Als je HNW ziet als een uitingsvorm van de zoektocht naar nieuwe manieren van denken en handelen om met onze complexe wereld om te gaan dan hoort daar een nieuw waardesysteem bij. Maar wat voor waardesysteem?

Bij HNW wensen we een organisatiecultuur die zich kenmerkt door een integrale visie, door vrijheid, flexibele structuur, project-georiënteerd werken, functioneel leiderschap, communicatie naar behoefte, transparantie, kennis-georiënteerd waar expertise mag beslissen. Enzovoorts. Gezien door de SDI lens kenmerken die veel lijken op het ontluiken van het 7e stadium, het gele waardesysteem.

Onderzoek met SDI
Maar op het moment dat er besloten wordt “op het HNW over te gaan”  heeft niet iedereen in een organisatie dit nieuwe waardesysteem geïnternaliseerd. Laat staan dat zij daarnaar handelen. Er is slechts een kleine groep kartrekkers, missionarissen, die hun best doen anderen te overtuigen. Welke basis heb je dan als organisatie voor HNW? En wat staat je te doen?

Weet welke waardesystemen actief / dominant zijn binnen een organisatie. Dit geeft inzicht in wat er is, in de haalbaarheid van je doelen en geeft de mogelijkheid te anticiperen op mogelijke weerstanden. Daarnaast laat het zien welke interventies en welke communicatiestijlen aansluiten om een collectieve ontwikkeling in gang te zetten.

SDI kun je gebruiken als achtergrond kader bij observaties en tijdens gesprekken maar je kunt het ook actiever inzetten door bijvoorbeeld onderzoek te doen met de daarvoor beschikbare (natuurlijk digitale) onderzoeken op individueel-, team-,  en organisatie niveau.
Werken aan verandering vanuit overtuiging!

Inzicht in actieve en dominante waardesystemen laat zien hoe mensen denken. Hoe denken ze dan over veranderen richting HNW?  Weet je wat mensen in beweging krijgt? Wat mensen motiveert en demotiveert is verschillend per waardesysteem.

Is zekerheid en belonen van goed gedrag motiverend voor blauw zo is groepsgedrag en regels juist demotiverend voor geel. Zo werkt competitiedruk demotiverend voor groen maar persoonlijke doelen werken weer motiverend voor oranje.

Als we weten wat mensen beweegt, kunnen we daar ook gebruik van maken! De energie van mensen zit in datgene waar zij in geloven, in hun overtuigingen. Botte afkeuring van datgene waar iemand in gelooft dooft al snel zijn vlammetje. Hoe kun je die energie bijsturen in de richting van HNW?

Voorbeeldsituaties;
Loslaten en vertrouwen geven moeilijk? Waarom kunnen sommige managers zo moeilijk loslaten en vertrouwen? Is het hun blauwe overtuiging dat je mensen vanuit hiërarchie moet zeggen wat ze moeten doen anders doen ze niks. Is het een oranje angst dat het succes (en dus hun persoonlijk succes) niet behaald zal worden of dat  dit niet meer persoonlijk toegekend wordt? Is het een rode vorm van macht waar de leidinggevende vreest in onmacht te komen?

Alleen weten dat managers loslaten en oprecht vertrouwen moeilijk vinden is niet voldoende om het aan te pakken. Weet je welk waardesysteem hieraan ten grondslag ligt dan kun je de aanpak aanpassen. Wat heeft bijvoorbeeld een blauwe manager wat je graag wilt behouden? Er is immers ook orde en structuur nodig om chaos te voorkomen. Hoe past dit in HNW en hoe stuur je de energie van blauw.

Waar laat ik mijn familiefoto’s?
Wat speelt er bij het loslaten van een vaste plek. Nemen we wel de moeite te begrijpen wat er precies speelt? Bijvoorbeeld vanuit blauw hiërarchisch denken wordt het toe-eigenen van een plek wellicht lastig, waar heb ik dan recht op? Vanuit paars gedacht creëert een vaste omgeving met persoonlijke spullen en vaste collega’s veiligheid. Rood denkt dat iemand straks je plek inpikt en je er om moet gaan vechten. Blauw is bang zijn spullen kwijt te raken in de chaos en groen is bang voor problemen en conflicten.

Stel dat hier een paars systeem aan ten grondslag ligt. Mensen vinden die geborgenheid en veiligheid in een groep belangrijk. Je wilt ook die sociale cohesie die bij paars hoort. Immers verlies daarvan zou een bijwerking van HNW kunnen zijn. Hoe kun je dan op andere manieren in deze behoefte voorzien? Welke tradities in ere houden of in het leven roepen? Wat bepaalt de groepsidentiteit? Op welke vaste momenten willen mensen elkaar treffen?

Afsluiting:
Het gaat over de rol van waardesystemen in veranderingen. Het gaat over respecteren wat er is en dat als uitgangspunt nemen voor wat kan zijn. Het gaat over het uitnodigen, uitdagen en stimuleren van mensen en organisaties om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

In de weerstanden die je tegenkomt zit vaak de sleutel voor de oplossing.
SDI zaligmakend? Nee,slechts een hulpmiddel. Zeker zeer waardevol en het leent zich juist bij uitstek voor een integrale aanpak. Een onderdeel van, in combinatie met en ondersteunend aan andere methodes. En dus helemaal volgens HNW!

De vraag is of organisaties er klaar voor zijn zich bloot te geven. Willen wij eigenlijk wel weten wat er is, en dat als uitgangspunt nemen. Durven wij echt in die spiegel te kijken en kunnen en durven wij dergelijke diepte-interventies aan?

via HNW-Blog -Ellen van Ojik

24/06/2010

Psychologie achter het nieuwe werken

Filed under: Cisco,Het Nieuwe werken — Jan-Willem Beekmans @ 08:50
Tags:

Door Michel Schaalje van Cisco Nederland – via HNW Blog

image Soms heb je van die weken. Je bent vaker onderweg of thuis aan het werk, dan dat je op kantoor zit. Natuurlijk kun je heerlijk ongestoord werken vanuit huis, maar er sluipt een gevaar in dat je aan je laptop gekluisterd blijft en vervreemd raakt van je werkomgeving. Eenzaamheid is dan ook geen onbekende term en de gevolgen van het nieuwe werken op het gedrag van medewerker is dan ook interessant voer voor bedrijfspsychologen.

Telefoon of video?
Vele internationale onderzoeksbureaus hebben inmiddels onderzoek gedaan naar de zakelijke en intermenselijke effecten van mobiel werken. Daarin komt vaak naar voren dat een gebrek aan regelmatig contact kan leiden tot stresstoename en gevoelens van isolatie. Virtueel samenwerken kan daaraan een positieve bijdrage geven. Een conference call is in de meeste organisaties al een gemeengoed, maar toch blijkt deze manier van samenwerken niet de beste resultaten op te leveren. De manier waarop mensen de betrouwbaarheid van anderen beoordelen is namelijk vooral gebaseerd op gedrag en lichaamstaal. Gesproken woord maakt slechts 7 procent uit van deze beoordeling. Volgens een onderzoek van Pearn Kandola is videocommunicatie veel beter geschikt om in contact te blijven met je collega’s of zakelijke relaties. Het bevordert openheid en discussie tijdens meetings op afstand en verhoogt het ook de creativiteit van virtuele teams.

Zakelijke inzet van social media
Meer en meer organisaties zien dit ook in en erkennen zelfs dat het een belangrijke rol speelt in het toekomstige succes van hun bedrijf. Productiviteit en efficiëntie noemen ze de belangrijkste voordelen van samenwerken. Ze zetten tools als video en web conferencing in om medewerkers te helpen hun taken efficiënter uit te voeren. Voor social media zijn veel organisaties echter nog huiverig. InsightExpress onderzocht vorig jaar de impact van sociale netwerken en samenwerking onder ruim 3000 zakelijke eindgebruikers uit de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië Rusland, India, China en Japan. Hieruit kwam naar voren dat meer dan helft van de organisaties het gebruik van social media-applicaties verbiedt. In mijn ogen een gemiste kans. Iedere medewerker is immers een potentiële ambassadeur en draagt bij aan het imago van het bedrijf waar hij werkt. Daarnaast lopen werk en privé steeds vaker door elkaar. Hoe vaak check je in je vrije tijd niet je zakelijk mail. Even snel Facebook of Twitter updaten tijdens je werk moet toch net zo normaal zijn. Overigens blijkt een kwart van de respondenten, werkzaam bij zo’n strikte organisatie, de instellingen op hun toestellen te wijzigen om toch toegang te krijgen.

Waar zijn organisties bang voor?
Sommig managers vrezen dat medewerkers minder productief zijn en geen prioriteiten kunnen stellen. Ook zijn organisaties bang dat de vuile was buiten wordt gehangen. Juist door een beleid voor het gebruik van social media op te stellen, voorkom je dit. Vooral IT-afdelingen zien veel beren op de weg. Volgens hen hebben social media en video een belemmerende werking op de prestaties van hun netwerken. De capaciteit en snelheid van het netwerk zouden dergelijke applicaties niet aan kunnen.

IT als belemmerende factor
Ja, video zal over vier jaar inderdaad verantwoordelijk zijn voor ruim 70 procent van het internetverkeer. Maar moet dat de zakelijke prestaties in de weg staan? Ik vraag me af hoelang dit soort bedrijven slechts een computer met internettoegang per afdeling hadden. Dat is toch ook niet meer van deze tijd. Volgens de Visual Networking Index, een onderzoek dat van Cisco naar trends en ontwikkelingen van IP-verkeer, hebben we eind dit jaar wereldwijd meer dan 1 miljard gebruikers van online video-communities. Dit aantal is iets minder dan de bevolking van China (1,3 miljard) en India (1,1 miljard). Kortom, deze groep gebruikers vormt virtueel het derde grootste land in de wereld.

Oftewel; video komt eraan, of je nu wil of niet. Je kunt je organisatie er maar beter op voorbereiden en profiteren van de voordelen die het biedt. Ik zet mijn webcam zo aan voor een meeting met mijn collega’s in de VS en schuif daarna gezellig aan bij mijn gezin aan tafel. In mijn ogen zijn dat alleen maar voordelen.

23/06/2010

Persoonlijke netwerken zijn belangrijker dan ICT-kennissystemen

Filed under: Het Nieuwe werken,social networking — Jan-Willem Beekmans @ 07:12
Tags:

image Persoonlijke netwerken en persoonlijk contact is belangrijker voor kennisdeling binnen organisaties dan kennissystemen zoals kennisbanken en intranetten. Dit stelt Marieke Wenneker, communicatieadviseur KLPD en promovenda aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Uit Wennekers onderzoek blijkt dat ICT-toepassingen ofwel kennisdeling kunnen sturen, ofwel plaatsvindende kennisdeling kunnen ondersteunen. Voorts toont Wenneker aan dat het type kennisdelingsproces dat plaatsvindt samenhangt met de gebruikte communicatiehandeling. Daarbij onderscheidt men handelingen van het type `doneren` ofwel verspreiden (kennisverspreiding), van het type `opdoen` ofwel kennis verkrijgen en van het type `interacteren` (overleggen of afstemmen). Naarmate kennis meer onderdeel is van de dagelijkse gang van zaken binnen een organisatie, krijg je meer interactiegerichte communicatie.

Het gaat dan vooral om informatie die sterk samenhangt met de werkpraktijk en dus contextgebonden is. Juist wanneer het om contextgebonden informatie gaat, zijn mensen meer geneigd kennis te delen door persoonlijke overdracht.

Download Proefschrift

13/06/2010

Managers positief tegenover ontwikkelingen in collaboration

Filed under: Collaboration,Het Nieuwe werken,HNW- Management — Jan-Willem Beekmans @ 22:12
Tags:

image Managers staan in het algemeen positief tegenover samenwerkingstechnologieën. Dit blijkt uit een onderzoek van IT-integrator Avanade. Volgens het wereldwijde onderzoek Global Survey of Collaboration in the Enterprise van de IT-integrator zien bedrijven tegenwoordig steeds vaker de meerwaarde van online samenwerken of collaboration. Ongeveer tachtig procent van de in het onderzoek onderzochte managers ziet collaboration als een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Collaboration maakt in hun ogen het delen van informatie tussen medewerkers steeds eenvoudiger, wat de sleutel tot succes is bij ondernemen, aldus Avanade.

Nadelen
Naast dit belangrijke voordeel, zien de respondenten ook enkele grote nadelen van het gebruik van collaboration. Zo vrezen respondenten dat werknemers verantwoordelijkheid over taken kunnen afschuiven, omdat er meer mogelijkheden bestaan om anderen om raad te vragen. Meer dan een derde van de respondenten, 38 procent, geeft aan dat problemen minder vaak door henzelf worden opgelost en dat ze vaker collaborationtools inzetten. Een ander probleem dat uit het onderzoek naar voren komt, is dat veel werknemers nog huiverig zijn voor online samenwerkingstechnologieën. Vooral geldt dit bij samenwerking tussen verschillende functieniveaus en afdelingen. Een kwart van de respondenten vindt dat collaboration tijd- en energieverspilling is.

Motieven
Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat bij het inzetten van collaborationtools kostenbesparing niet het leidende motief is. Innovatie en groei worden door de respondenten als belangrijkere motieven gezien om samenwerkingstechnologieën te gaan gebruiken. Zo geeft bijna tachtig procent van de onderzochte managers aan dat de huidige economische crisis ertoe heeft geleid dat hun ondernemingen meer openstaan tegenover samenwerkingstechnologieën. In een commentaar stelt Aram Smith, CTO van Avanade Nederland: "Nu de ergste recessie sinds tijden bijna voorbij is, werken organisaties proactief naar innovatie toe. Collaboration groeit uit tot een belangrijke factor om informatie uit verschillende markten te verkrijgen. Op deze manier kunnen organisaties zakelijke problemen oplossen en differentiëren.

21/05/2010

Web 2.0 – Mondiaal Samenwerken

Filed under: Het Nieuwe werken,social networking — Jan-Willem Beekmans @ 18:18
Tags:

Us Now from Banyak Films on Vimeo.

10/05/2010

Nederland is koploper met e-health

image Nederland is een van de pionieren op het gebied van e-health, oftewel zorg op afstand via elektronische middelen. Verpleegkundige Petra Tamis spreekt bijvoorbeeld vanuit een wijkpost in Den Helder met cliënten van GGZ Noord-Holland-Noord. Ze converseert met een schizofrene patiënt via een webcam. Aangezien de vrouw duidelijk in paniek is wordt afgesproken dat er een casemanager bij haar thuis komt. Daarna verschijnt patiënt Ronald Blijker op het scherm, die onder toezicht van Tamis zijn medicijnen slikt.

Via e-health hoeven zorgverleners niet constant te reizen naar patiënten. In plaats van tweemaal per week huisbezoek, kunnen zorgverleners enkele keren per dag contact opnemen met patiënten. Tevens krijgen patiënten meer regie over hun zorg. Marijke van Putten, directeur behandelzaken bij GGZ Noord-Holland-Noord, stelt dat zelfredzaamheid een belangrijke factor bij het herstel van psychiatrische patiënten.

De onderliggende gedachte is dat zodra mensen zelf verantwoordelijk worden gemaakt voor hun gezondheid, dat ze gezonder gaan leven en minder beroep doen op de zorg. Tussen 2000 en 2007 namen de zorguitgaven toe met 65 miljard euro per jaar.

14/04/2010

Boek review – ‘Werken Nieuwe Stijl’ – van Bas van de Haterd

Filed under: Het Nieuwe werken,Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 16:40
Tags:

Via HNW blog – door Sam van Buuren

Recentelijk is het boek ’Werken Nieuwe Stijl‘ van Bas van de Haterd verschenen. In zijn boek beschrijft hij de opkomst van wat hij noemt ‘de zakelijke verlichting’. Na de agrarische- en industriële revolutie zal de komende jaren de kennis-arbeider zich van zijn knellende dwangbuis ontdoen. In de huidige kenniseconomie is de tijd aangebroken voor ‘nieuw denken’ en ‘nieuw doen’!  Uit de mond van ruim 30 geïnterviewde ervaringsdeskundigen tekende Bas op dat het einde van de vaste werkweek en vaste werkplek nabij is. Fabrieken zijn grotendeels al verdwenen, kantoren zullen hetzelfde lot beschoren zijn.

Organisaties worden kleiner, de mens komt centraal te staan. Werken nieuwe stijl wordt door betrokkenen zelf gewenst, is mogelijk geworden door allerhande communicatietechnologie, en noodzakelijk om diverse maatschappelijke problemen het hoofd te bieden. Files kunnen minder, arbeidsparticipatie kan omhoog en mensen kunnen meer doen in minder tijd. Voor werkgevers die het volledige vertrouwen schenken aan hun mensen breken gouden aan. Er zijn wel beren op de weg, maar wie niet meedoet, verliest. Het middenmanagement betaalt de rekening.

Werken Nieuwe Stijl is een losjes geschreven, makkelijk leesbaar en beschrijvend boek met hoofdstukken zonder samenvatting of conclusies. Bas wilde naar eigen zeggen ook geen ‘handleiding nieuw werken’ maken, maar inzicht geven in mogelijkheden en valkuilen. Daarin slaagt hij uitstekend.
Opbouw

Bas is als ‘auteur nieuwe stijl’ op pad gegaan en heeft zijn interviews gefilmd en op http://www.werkennieuwestijl.nl/ online gezet. Uit de ‘wie is wie’-lijst blijkt wie hij aan de tand heeft gevoeld. Dat zijn ervaringsdeskundigen, waarbij opvalt dat ICT-bedrijven, consultants en auteurs zijn oververtegenwoordigd. Dit ondanks zijn voornemen ‘het zo breed mogelijk te houden’.

Verderop in het boek blijkt waarom: “het aantal organisaties dat ervaring heeft met invoering van het nieuwe werken is klein”. De vijver met ervaringsdeskundigen dus ook. Na inkadering van het onderwerp in het eerste hoofdstuk (wie, wat en waarom) wordt vervolgd met drie kernelementen van werken nieuwe stijl: ‘technologie en communicatie’, ‘de werkplek’ en ‘mentaliteit en cultuur’. In veel nieuwe werken publicaties wordt ‘organisatie’ als vierde dimensie onderkend. Een hoofdstuk met deze titel ontbreekt. Het onderwerp blijkt na de ‘kritische succesfactoren’ alsnog aan bod te komen maar dan onder het kopje ‘toekomst’. Kees Froeling vat in het ‘nawoord’ het boek goed samen.
Nieuw doen, oud denken

De eerste hoofdstukken worden langs de lijnen van inmiddels bekende cases opgebouwd: Interpolis, Rabobank, Microsoft, KPN, BSO en Hewlett Packard. Het dekt goed de lading van het aangekondigde ‘wie, wat en waarom’ van werken nieuwe stijl. Het blijkt te gaan om werken nieuwe stijl in ‘enge zin’. Voordat Bas ‘zelf los gaat’ in het laatste hoofdstuk staat er: “Voor de meeste businessmodellen heeft werken nieuwe stijl geen of een heel minimale impact. Een organisatie moet, voordat men gaat werken volgens de principes van werken nieuwe stijl, wel goed kijken of efficiënter werken ook daadwerkelijk voordelen oplevert voor de organisatie.” Zo bezien is werken nieuwe stijl ‘nieuw doen, in oud denken’. Een beetje handiger, maar niet ècht anders.

Alle veranderingen van enige omvang gaan door deze fase. Wat dat betreft is de opzet van het boek ‘inzicht geven in de stand van zaken’ geslaagd. Het is de stand van zaken in de corporate wereld. Deze paradox wordt overigens direct bij het opslaan van het boek fraai geïllustreerd. De in ‘werken nieuwe stijl’ geïnteresseerde lezer wordt op pagina 2 ondubbelzinnig op de Auteurswet uit 1912 gewezen met alle verboden die daarbij horen. Het verhaal dat oproept om dogma’s te doorbreken moet dan nog beginnen.
Ruimere blik

In het afsluitende hoofdstuk (toekomst) gaan alsnog de remmen los. De auteur toont zijn ruime blik op werken nieuwe stijl: organisaties worden kleiner, zullen opereren in netwerkverband, zelfstandig gemotiveerde mensen staan centraal, zij werken in internationale virtuele projectteams met elkaar samen en bedrijven splitsen zich op tot onder de kritische grens van 150 mensen. Dit is goed voor de sociale cohesie zodat je mensen vrijer kunt laten. De voorspellingen worden niet alleen cultuurhistorisch gestaafd, maar ook met Edelman’s Trust Barometer. Deze laat al jaren een dalend vertrouwen in organisaties zien en een stijgend vertrouwen in mensen. Tel daar de afnemende levensduur van organisaties bij op en je krijgt een goed beeld waar ‘nieuw doen èn nieuw denken’ toe zullen leiden. Werken nieuwe stijl zal, indien beschouwd in ruime zin, grote impact hebben op businessmodellen van organisaties.
Veranderen nieuwe stijl

In aanvulling op ‘wie, wat en waarom’ zou expliciete aandacht voor ‘waar, wanneer en hoe’ niet hebben misstaan. Vooral over het ‘hoe’ lopen de meningen van nieuwe werken auteurs uiteen. Terwijl Dik Bijl in ‘Aan de slag met Het Nieuwe Werken’ een top-down benadering voorschrijft, beveelt Roland Hameeteman in zijn ‘Klein receptenboek voor Het Nieuwe Werken’ aan om toch vooral ‘ergens’ te beginnen. Bas bewandelt hier de gulden middenweg. Met het voorbehoud ‘er is geen standaard aanpak die altijd werkt’ neigt hij naar een bottom-up aanpak, ingebed in stevige kaders met management buy-in, heldere visie en doelen en een dedicated projectleider. Daarbinnen moeten medewerkers en middenmanagement worden voorzien van aanvullende kennis en vaardigheden middels training en coaching.
Kritische succes actor

Bas omschrijft in de eerste zinnen (en in zijn LinkedIn profiel) dat hij een levensgenieter is. Sinds 2007 is hij zelfstandig ondernemer en heeft werk en privé steeds slim gebalanceerd. Hij wenst dit genot ook anderen toe en heeft daarom dit boek geschreven. Een nobel streven waarin hij een prima handreiking doet. Zijn eigen hiermee ‘in het verleden behaalde resultaten’ bieden voor deze ene keer wèl ‘garantie voor de toekomst’. Op één voorwaarde: beschouw jezelf als kritische succes actor. Als werkgever of als werknemer. Precies zoals Bas dat zelf ook doet.

The Web of Thing en HNW

Filed under: Het Nieuwe werken,Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 16:36
Tags:

Via HNW Blog -Door Bas van de Haterd

De volgende miljard nieuwe gebruikers van het internet zijn geen mensen. Nee, ik heb het niet over de digitale rechten van Dolfijnen (hoewel ik hier afgelopen week ook op gewezen werd), ik heb het over het web van ‘dingen’. The web of things is de afgelopen weken, in mijn omgeving, ineens heel erg veel langs gekomen. Er zijn miljoenen, zo niet miljarden, apparaten aangesloten op het web. Deze ‘dingen’ kunnen het web voorzien van veel informatie en interactie verzorgen tussen mens en machine. Eerst even een korte video wat ‘the web of things’ nu eigenlijk inhoudt:

Mogelijkheden van the web of things
Met al die machines die voortaan ook aan het internet hangen zijn natuurlijk heel veel dingen straks mogelijk. Enorme hoeveelheden data komen beschikbaar, van de snelheden van auto’s op bepaalde wegen tot zelfbestellende koelkasten. De implicaties zijn enorm, waarom zouden we de kosten van het invoeren van rekeningrijden niet kunnen betalen uit de boetes van te hard rijden die we uit TomTom’s informatiestroom kunnen filteren?

Misschien realistischer is dat een TomTom de route automatisch aanpast aan de snelste route die mogelijk is vanuit de snelheid die hij meet op de verschillende wegen. Dus niet meer een snelweg standaard op 120 per uur zetten, maar afmeten aan de snelheden die auto’s op de weg rijden.

Web of things en HNW
Echter zijn er ook de nodige mogelijkheden van het ‘web of things’ voor het nieuwe werken. Een groot probleem is, zoals Henny van Egmond het stelt, dat het heel makkelijk is iemand om 21:00 zijn mail te laten checken, maar om 10:00 op de tennisbaan te laten staan is een probleem. Misschien als we de menselijke factor weghalen uit bepaalde processen dat dit ineens wel makkelijker wordt.

Kan een wekker zich bijvoorbeeld instellen op basis van je agenda? Zouden mensen daardoor vrijer voelen om later op te staan als dat kan?

Contacten leggen
Een andere mogelijkheid is bijvoorbeeld de GPS in je telefoon. Stel je voor dat je ingeeft dat je met persoon X nog een keer kennis wilt maken of koffie wilt drinken. Je telefoon zou je een signaal kunnen geven als je in de buurt van persoon X bent (en omgekeerd). Spontane ontmoetingen zouden veel makkelijker plaats kunnen vinden omdat de technologie ons wel weet te vinden, terwijl we als mens soms 100 meter langs elkaar op lopen zonder elkaar te zien.

30/03/2010

Kenniswerkers zijn bezorgd over de opkomende Aziatische markt

image Adviseurs zien de opkomst van India en China als een belangrijke bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Zij zijn bang dat deze opkomende economieën ons land in de komende tien jaar zullen overvleugelen. Dat is ėėn van de belangrijkste uitkomsten van een brainstorm over de kennisintensieve organisatie in 2020.

Op 17 maart kwamen veertig professionals uit de advieswereld, het bedrijfsleven en de wetenschap bijeen in Utrecht. Zij ontwikkelden zestien scenario’s voor de toekomst voor kennisintensieve organisatie in Nederland zoals universiteiten en zakelijke dienstverleners. De bijeenkomst werd georganiseerd door Innovatief Organiseren, de website over sociale innovatie en slimmer werken.

Volgens initiatiefnemers Edwin Lambregts en Richard Puyt ziet de wereld er in 2020 heel anders uit dan nu. Trends als Het Nieuwe Werken, web 3.0, de generatie Y, open innovatie en de netwerkeconomie hebben de kennisintensieve organisatie tegen die tijd definitief veranderd. Er komt veel samenwerking in kleine virtuele netwerkorganisaties, maar er zullen ook megabedrijven ontstaan die op wereldschaal opereren.

De opmars van de zzp’er zet door en traditionele manieren van organiseren zijn grotendeels verdwenen in 2020. Door blijvende schaarste op de arbeidsmarkt overleven alleen bedrijven die zich radicaal aanpassen aan de nieuwe tijd. De kenniswerker wil autonomie, flexibiliteit en vertrouwen. Hoewel de samenwerking straks grotendeels in virtuele teams plaatsvindt, blijft ook de behoefte aan persoonlijke contacten bestaan.

De deelnemers aan de brainstorm zien in de komende jaren de kloof tussen kenniswerkers en mensen die vooral met hun handen werken toenemen. Het participatievraagstuk zal dan ook een belangrijk thema worden. Opgeteld bij de ontgroening en vergrijzing van de bevolking en de stormachtige ontwikkeling van Azië roept dit vraagtekens op bij de concurrentiepositie van Nederland in 2020. Politieke partijen doen er dan ook goed aan om dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor de komende verkiezingen.

Via Managementsite

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.