Slimmer Samen Werken

19/07/2010

Nokia integratie met auto

Filed under: Mobile,Navigatie,Nokia,presence,Unified Communication — Jan-Willem Beekmans @ 15:00
Tags:

Nokia heeft samen met een aantal auto producenten “terminal mode” ontwikkeld om op die manier je smartphone de centrale rol te kunnen laten spelen in je communicatie en navigatie.

Samen met text-to-speech voor bijvoorbeeld het voorlezen van je e-mail en altijd up-to-date kaarten van ovi maps is dit erg handig in je auto.

linkje

Advertenties

29/06/2010

Inspirerende clip van ‘Singularity university’

Filed under: Innovatie,TED — Jan-Willem Beekmans @ 20:53
Tags:

Via ExtendLimits

De Singularity University is eerder besproken op Extend Limits. Sven ging toen in op dit initiatief van onder andere Kurzweil. Hij beschreef de universiteit als volgt: Singularity University is een private universiteit op de NASA Ames campus en staat onder leiding van Ray Kurzweil (tja, met zo’n naam kun je ook moeilijk iemand anders vragen). Er is onderwijs voor zowel studenten als het bedrijfsleven in verschillende tracks zoals toekomststudies, nanotechnologie en robotica. Het doel van de universiteit is om de problemen van de wereld vanuit een multidisciplinaire aanpak te aanschouwen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/06/2010

Microsoft brengt talent personeel in kaart

Filed under: Innovatie,Sociale innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 07:01
Tags:

image Een online vragenlijst moet ook de passies van het personeel inzichtelijk maken. Softwarebedrijf Microsoft Nederland gaat meer aandacht besteden aan de talenten van personeelsleden. Dat heeft algemeen directeur Theo Rinsema laten weten. Om de competenties van medewerkers beter in kaart te brengen, ontwikkelt het bedrijf een zogeheten potentieelwijzer.

Via een online vragenlijst hoopt de werkgever beter zicht te krijgen op de vaardigheden en talenten van personeelsleden. Ook moet het hulpmiddel duidelijk maken welke passies medewerkers hebben en hoe zij die in hun werk kunnen gebruiken. Naar aanleiding daarvan wil de werkgever werknemers helpen bij het richting geven aan hun carrière, bijvoorbeeld door het aanbieden van een cursus of training.

Rinsema: ‘Het kan natuurlijk ook zijn dat na de test blijkt dat iemand passies heeft die binnen Microsoft niet bruikbaar zijn. Dan kan het gebeuren dat iemand ervoor kiest ergens anders te gaan werken.’ Dat schrikt de algemeen directeur niet af. ‘Werknemers moeten zich breder kunnen ontwikkelen dan alleen via de middelen die een werkgever biedt’, vindt hij. Volgens Rinsema is de potentieelwijzer niet alleen een hulpmiddel voor managers die willen weten hoe het met de talenten van hun medewerkers gesteld is, maar kunnen personeelsleden ook zelf zien op welk punt in hun loopbaan zij zich bevinden. Zo kunnen zij bijvoorbeeld bijhouden hoe vaardigheden zich ontwikkeld hebben over een langere periode.

Microsoft wil de potentieelwijzer, die zich nu nog in een beginstadium bevindt, over ongeveer een half jaar gaan gebruiken. Het bedrijf wil ongeveer vier maanden besteden aan het samenstellen van vragenlijsten en vormgeving voor de online tool. De overige twee maanden worden besteed aan het ontwikkelen van de software.

18/05/2010

Bill Gates on energy: Innovating to zero!

Filed under: Innovatie,Microsoft,TED — Jan-Willem Beekmans @ 20:51
Tags:

At TED2010, Bill Gates unveils his vision for the world’s energy future, describing the need for “miracles” to avoid planetary catastrophe and explaining why he’s backing a dramatically different type of nuclear reactor. The necessary goal? Zero carbon emissions globally by 2050.

.

Social media revolution

Filed under: Events,Generation Xd,Sociale innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 20:29
Tags:

Leuk filmpje over de ontwikkeling van social media en de statistieken omtrent social media. Naar het boek Socialnomics van Erik Qualman.

15/04/2010

De wereld is alleen vervelend voor vervelende mensen – Jan Bommerez

Filed under: Innovatie,Management,Sociale innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 10:12
Tags:

Anders leren kijken. Dat was één van de kernboodschappen van Jan Bommerez op 9 april. De Belg Bommerez, die tegenwoordig werkt en woont in Californië, gaf een inspirerende presentatie aan “reeds bekeerden”, zoals hij dat noemde, over de impact van cultuur in organisaties. Bommerez is onder andere auteur van “Kun je een rups leren vliegen” en “Door de bomen het bos zien”.

Die impact blijkt veel groter dan managers en ondernemers denken. Met als gevolg dat bedrijven er niet in slagen succesvol te veranderen. Nu we van het informatietijdperk overstappen naar het transformatietijdperk wordt dit een steeds nijpender probleem.

Cultuur is veel sterker dan strategie
De lezing van Jan Bommerez was georganiseerd door het Nework netwerk en vond plaats in het gloednieuwe Shell Technology Center aan het IJ in Amsterdam. Nework is een netwerk van professionals die organisaties ondersteunt bij de transformatie van nieuwe manieren van werken. Er worden regelmatig interessante lezingen georganiseerd, zoals gisteren in Amsterdam.

Bommerez legde de intrigerende stelling neer dat waar cultuur en strategie botsen, de cultuur altijd zal winnen. Volgens mij is dit een waarheid als een koe, en een deel van het antwoord op de vraag waarom het merendeel van de organisatieveranderingen jammerlijk falen. Niet voor niets omschreef Bommerez cultuur als de onzichtbare brug tussen planning en uitvoering. Maar daarmee is nog niet gezegd wat dan een ‘goede’ cultuur is en hoe die kan worden gestimuleerd. Bommerez probeerde wat licht te werpen op dit vraagstuk, waar hij naar mijn smaak maar ten dele in slaagde.

Anders leren kijken
Het betoog van Bommerez was aanstekelijk. In een hoog tempo kwamen in een op Amerikaanse leest geschoeide presentatie vele quotes van managementgoeroes Peter Drucker, Stephen Covey, Prahalad en vele anderen voorbij. Volgens Bommerez staan we aan het begin van het transformatietijdperk, waarin we – anders dan voorheen – revolutionaire stappen mogelijk zijn, mits we de beperkingen van onze eigen geest de baas worden. Het genereren van nieuwe ideeën is namelijk niet het probleem. Het is het vasthouden aan onze eigen conventies (paradigma’s) is wat ons beperkt. Maar hoe doe je dat?

Bommerez vervolgde zijn presentatie met de stelling dat we creativiteit nodig hebben om paradigma shifts te maken. Dat gaat alleen in een cultuur van openheid, veiligheid, en bovenal vertrouwen. Met een cultuur van vertrouwen geef je mensen in de organisatie maximale gelegenheid om een staat van “flow” te bereiken. Flow is de meest productieve en energiegevende staat waarin een (werkende) mens kan verkeren en hangt nauw samen met geluk. Bommerez vroeg zich terecht af waarom bedrijven er zo weinig aan doen om hun medewerkers de cultuur te bieden waarin deze flow kan ontstaan. Uiteindelijk gaat het er om dat je anders leert kijken en daardoor nieuwe mogelijkheden ziet: de wereld is alleen vervelend voor vervelende mensen.

Vertrouwen en dialoog
Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, zoals we allemaal weten. Volgens Bommerez is de sleutel om tot meer vertrouwen te komen is een open dialoog tussen leden van de organisatie. Dialoog is wat anders dan discussie. In een discussie tapt iedereen uit zijn eigen vaatje en probeert de anderen daarmee te bekogelen. In een dialoog vul je samen het gezamenlijke vat. Het belangrijkste aan een dialoog is volgens Bommerez niet eens wát er gezegd wordt, maar dát het gezegd kan worden.

Wat heeft de middag bij Nework mij opgeleverd? In ieder geval heb ik een leuke middag gehad en groep deelnemers was net als mijn vorige bezoek van goede kwaliteit. Dat is belangrijk, want je wilt ook tijdens de pauze een goed gesprek kunnen voeren. Wat de presentatie betreft was er genoeg stof tot nadenken. Wat te denken van de uitspraak: “Cultuur is de onzichtbare structuur die het gedrag bepaalt, zoals het landschap de loop van een rivier bepaalt”. Tja, mooier kun je het bijna niet zeggen.

De roze wolk
Wat betreft de inhoud van de presentatie blijf ik nog wel met een paar vragen en bedenkingen zitten. Uit het verhaal van Bommerez spreekt onmiskenbaar het aanlokkelijke vooruitgangsdenken van de Angelsaksische managementliteratuur. Het is heel mooi om te veronderstellen dat een open cultuur waarin flow alle ruimte krijgt en de medewerkers gelukkig zijn altijd superieur zal zijn aan een cultuur waar angst en prestatiedrang de boventoon voeren. Zo wordt alles mooier en wordt tenslotte iedereen gelukkig.

Helaas is de realiteit vaak anders. Ook ‘verlichte’ bedrijven moeten soms reorganiseren en over het algemeen komt dat de sfeer in de onderneming niet ten goede. Concurrenten waarin managers een harde lijn kiezen presteren regelmatig beter dan bedrijven waar medewerkers meer ruimte krijgen. En bovenal: werken is niet altijd leuk, maar kan soms ook stomvervelend zijn. Een van de aanwezigen verzuchtte dat “de zoektocht naar geluk heel erg een Westerse luxediscussie is”. Ik ben het met hem eens dat we niet te veel in een roze wolk moeten blijven hangen.  

Tot slot
De wereld zit complex in elkaar en is niet lineair. Bommerez kwam aan het einde van de middag tot dezelfde slotsom: “De wereld kent een enorme diversiteit, en we maken telkens de fout dat we deze wereld in simpele rechtlijnige modellen te vatten. Verschillende modellen zullen naast elkaar bestaan. Het gaat er dan niet om te kopiëren wat een ander goed doet (bijvoorbeeld China), maar zelf je eigen keuzes te maken.”

Oude Presentatie van Jan Bommerez: “Flow en Intuitie"

30/03/2010

Kenniswerkers zijn bezorgd over de opkomende Aziatische markt

image Adviseurs zien de opkomst van India en China als een belangrijke bedreiging voor de ontwikkeling van de Nederlandse kenniseconomie. Zij zijn bang dat deze opkomende economieën ons land in de komende tien jaar zullen overvleugelen. Dat is ėėn van de belangrijkste uitkomsten van een brainstorm over de kennisintensieve organisatie in 2020.

Op 17 maart kwamen veertig professionals uit de advieswereld, het bedrijfsleven en de wetenschap bijeen in Utrecht. Zij ontwikkelden zestien scenario’s voor de toekomst voor kennisintensieve organisatie in Nederland zoals universiteiten en zakelijke dienstverleners. De bijeenkomst werd georganiseerd door Innovatief Organiseren, de website over sociale innovatie en slimmer werken.

Volgens initiatiefnemers Edwin Lambregts en Richard Puyt ziet de wereld er in 2020 heel anders uit dan nu. Trends als Het Nieuwe Werken, web 3.0, de generatie Y, open innovatie en de netwerkeconomie hebben de kennisintensieve organisatie tegen die tijd definitief veranderd. Er komt veel samenwerking in kleine virtuele netwerkorganisaties, maar er zullen ook megabedrijven ontstaan die op wereldschaal opereren.

De opmars van de zzp’er zet door en traditionele manieren van organiseren zijn grotendeels verdwenen in 2020. Door blijvende schaarste op de arbeidsmarkt overleven alleen bedrijven die zich radicaal aanpassen aan de nieuwe tijd. De kenniswerker wil autonomie, flexibiliteit en vertrouwen. Hoewel de samenwerking straks grotendeels in virtuele teams plaatsvindt, blijft ook de behoefte aan persoonlijke contacten bestaan.

De deelnemers aan de brainstorm zien in de komende jaren de kloof tussen kenniswerkers en mensen die vooral met hun handen werken toenemen. Het participatievraagstuk zal dan ook een belangrijk thema worden. Opgeteld bij de ontgroening en vergrijzing van de bevolking en de stormachtige ontwikkeling van Azië roept dit vraagtekens op bij de concurrentiepositie van Nederland in 2020. Politieke partijen doen er dan ook goed aan om dit onderwerp op de agenda te plaatsen voor de komende verkiezingen.

Via Managementsite

19/03/2010

Concept Nokia E97

Filed under: Nokia,Technologie Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 13:20
Tags:

image

Kun je niet wachten op een nieuw model smarthpone?  Kijk dan vooral eens naar de concept ontwerpen van Fabien Nauroy. Wellicht dat zijn ontwerpen ook bij jouw behoeften passen.

Dit specifieke ontwerp bestaat uit een toestel met daarin een OLED scherm wat je eruit kan halen. Het heeft een ergonomische envelopvorm. Naast het hoge resolutie OLED scherm beschikt het toestel ook over een beeldscherm in de basishandset zelf, Cool!

image

16/03/2010

Wet van Moore nog tenminste 15 jaar houdbaar

Filed under: IBM,Technologie Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 13:12
Tags:

image Een team van het Zwitserse onderzoekscentrum van IBM is erin geslaagd een chip te maken die bestaat uit een sandwich van enkele afzonderlijke halfgeleiders. Op die manier blijft het mogelijk om, indachtig de Wet van Moore, de hoeveelheid transistoren op de chip elke 18 maanden te blijven verdubbelen.

De onderzoekers hebben samengewerkt met de academische wereld en het team denkt dat de geldigheid van de beroemde Wet van Moore nog een jaar of 15 kan worden voortgezet. De 2 partners van IBM bij dit project zijn de École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en de Eidgenossische Technische Hochschule (ETH) uit Zürich. Het stapelproject heeft de naam CMosaic gekregen.

Het stapelen van afzonderlijke chips tot een ruimtelijke structuur is al eerder geprobeerd, maar vaak strandden dat soort projecten bij 2 lagen. Zo heeft Intel ooit een plan gehad om een processor direct te koppelen aan een geheugen door de 2 onderdelen aan elkaar te solderen. Die aanpak zorgde voor problemen, onder andere vanwege de ongelijke uitzettingscoëfficiënten van de onderdelen. Ook de afvoer van warmte en het maken van de onderlinge verbindingen bleek problematisch. 

Bij het stapelen van meer lagen is het afvoeren van de warmte een groot probleem. Een processor mag best wel heet worden, maar het gaat mis als de schakeling een hogere temperatuur krijgt dan zo’n 85 graden Celsius. De kunst is om beneden die kritieke temperatuur te blijven. IBM en de academische partners hebben hiervoor teruggegrepen op waterkoeling.image Door zeer dunne buisjes in de gestapelde chip wordt water gepompt dat de in de chip opgebouwde warmte afvoert. Het blijkt dat water van 60 graden nog voldoende verkoelingsvermogen heeft om de chip op een veilige temperatuur te houden.

18/02/2010

Nieuwe/toekomstige mobiele diensten van Google

Filed under: Events,Google,Innovatie,Technologie Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 10:51
Tags:

Google toonde gisterenavond in Barcelona een aantal nieuwe mobiele diensten die nog niet op de markt zijn.

Demonstratie van Flash-ondersteuning in Android, met als toetje een exercitie van voice search voor Google Earth;

Demonstratie van het reeds bekende voice search nu voor het eerst in een andere taal, het Duits (Google ‘spreekt’ achter de schermen al 100 talen);

Google Goggles is een dienst waarbij je de camera van een telefoon richt op een object in de fysieke wereld. Het beeld gaat via mobiel breedband naar Googles servers voor herkenning, verwerking en duiding. Hieronder: 1) Goggles Image Search en 2) Goggles Translation (OCR in combinatie met real time vertalingen):

Volgende pagina »

Blog op WordPress.com.