Slimmer Samen Werken

12/08/2009

Overgang naar thuiswerken is kwestie van tijd

Filed under: generatie Y,Het Nieuwe werken,HNW- Management — Jan-Willem Beekmans @ 11:27
Tags: ,

image ICT-beslisser heeft zelf behoefte aan eigen plek op kantoor

Hoewel ict-beslissers de voordelen van thuiswerken wel inzien, maakt een groot deel van deze managers daar geen gebruik van. Dat blijkt uit onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum. Volgens de onderzoekers is het echter slechts een kwestie van tijd voordat de leidinggevende overstag gaat.

Uit het rapport blijkt dat ruim de helft van de ondervraagden denkt dat mobiel werken tijd kan besparen, maar gelooft slechts iets meer dan een derde dat thuiswerken daadwerkelijk voor meer productiviteit zorgt.

Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de ict-beslissers zichzelf als referentiekader nemen. De manager die zelf op afstand productief werkt, zou verwachten dat dit voor het overige personeel óók mogelijk is.

Jonge kenniswerker

Uit het onderzoeksrapport blijkt dat het tegenovergestelde óók waar is. ‘Wanneer de ict-beslisser zelf liever en beter op kantoor werkt, dan verwacht men dat werknemers zo veel mogelijk op bepaalde uren en dagen op kantoor zijn’, aldus de onderzoekers die ruim duizend ict-managers ondervroegen. De leidinggevenden die tot de sceptici behoren, betwijfelen bijvoorbeeld of een kantoor zonder vaste werkplekken kan worden ingericht, omdat zij zelf behoefte hebben aan een vaste plek om zich thuis te kunnen voelen op het werk.

Het Leefritme Kenniscentrum denkt dat het een kwestie van tijd is voordat alle ict-beslissers overtuigd zijn van het nut van thuis- en mobiel werken. Volgens senior projectleider Ann Steyaert is het vooral de jonge kenniswerker die niet meer aanvaardt dat zijn werkgever hem korthoudt. ‘Ze willen zelf bepalen wanneer zij bankzaken regelen, maar zijn ook flexibel als de baas of het werk vraagt om bijvoorbeeld in het weekend te werken’, zegt Steyaert.
Acceptatie

Volgens de organisatie laten de onderzoeksresultaten zien dat Nederland zich in de overgangsfase naar kenniswerkerseconomie bevindt. Directeur van het Leefritme Kenniscentrum Philip de Wulf: ‘Een ruime meerderheid van de ict-verantwoordelijken staat helaas nog niet open om mobiele hulpmiddelen in te zetten voor medewerkers. Ik vergelijk het met de opkomst van de pc in de jaren tachtig. Veel mensen zagen in dat er iets stond te gebeuren, maar de acceptatie liet op zich wachten totdat er grote stimuleringsinitiatieven kwamen.

Advertenties

22/06/2009

MKB nog huiverig over mobiel werken

Filed under: Uncategorized — Jan-Willem Beekmans @ 16:09
Tags: , ,

image Grotere ondernemingen in Nederland hebben het mobiele werken omarmd. Dit in tegenstelling tot bedrijven in het MKB; daar is de acceptatie van het plaatsonafhankelijk werken nog geen groot succes. Dit blijkt uit onderzoek verricht door het Leefritme Kenniscentrum. Het rapport is onlangs gepresenteerd tijdens het, in samenwerking met de Taskforce Mobiliteit georganiseerde, symposium ‘Werkt mobiel werken?’.
Ruim eenderde van de grotere bedrijven in ons land heeft de nieuwe, mobiele, manier van werken al in de dagelijkse praktijk gebracht. Hiermee heeft Nederland zich – samen met de Scandinavische landen – op dit terrein een Europese koppositie weten te verwerven.
Uit het onderzoek van het Leefritme Kenniscentrum blijkt verder dat ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf – voorzover zij überhaupt al op de hoogte zijn van de mogelijkheden die het mobiele werken biedt – voor het merendeel nog kritisch zijn ten opzichte van het plaatsonafhankelijke werken. Volgens het onderzoek is de Nederlandse MKB’er niet overtuigd van de voordelen die de nieuwe manier van werken zou bieden. Ook is hij bang de controle over de werknemers te verliezen.
De onderzoekers van het Leeftritme Kenniscentrum hebben de 1142 respondenten (bestaande uit ondernemers, directeuren en ict-beslissers) ingedeeld in vier groepen: conservatieven, geconnecteerden, flexibelen en flexibele geconnecteerden. Veruit de grootste groep is vooralsnog onder het label ‘conservatieven’ te vinden, aldus het Kenniscentrum.
Het Leefritme Kenniscentrum is mede een initiatief van de mobiele telecomoperator Vodafone Nederland.

Blog op WordPress.com.