Slimmer Samen Werken

16/09/2011

Realtime samenwerken – OneDrum

Filed under: Uncategorized — Jan-Willem Beekmans @ 11:09
Tags: , , ,

Recentelijk heeft OneDrum aangegeven zijn concept voor realtime collaboration voor de Microsoft omgeving af te hebben. In de toekomst willen ze ook andere platformen geschikt maken voor hun concept. Ondanks dat er steeds meer interesse komt in cloud (office) computing, zoals met Office 365 en Google apps, ontberen de cloud diensten de voordelen van de desktop applicatie omgeving. Dit door snelle (systeem) responses, het gevoel van veiligheid en de (ongewenste) afhankelijk van centrale servers. Zeker nu de discussie weer oplaait over waar dan de cloud diensten jouw data opslaan, of het recht van verschillende overheden om jouw (prive) data in te mogen zien, maakt een oplossing als OneDrum mega interessant.

Wat is het?

Samen werken door middel van de Microsoft applicaties die je al hebt (indien je gebruikt maakt van MS Office) zonder de afhankelijkheid van Cloud diensten zoals Office 365, Google Apps, Amazon EC2.

Hoe doen ze dat?

OneDrum is een peer-2-peer toepassing die op je pc draait en daarmee is het al dan niet (realtime) kunnen samenwerken afhankelijk van of je connectie kan maken met elkaar via het internet. Online is dus direct samenwerken. Hierdoor wordt samenwerken simpel en eenvoudig.

Doro het installeren van een desktop plugin wordt het mogelijk om MS Office applicaties zoals; Excel, Word en PowerPoint te laten samenwerken. Met behulp van OneDrum wordt het mogelijk om te delen, editten, vergelijken en feedback te krijgen op je documenten van collega’s of andere partners waarmee je samenwerkt. Ook beschikt de app over een chat window waarin realtime feedback gegeven kan worden.

OneDrum biedt in mijn optiek een mooie balans tussen je desktop applicaties en mogelijkheden die connectiviteit bieden.

Jan-Willem Beekmans

Advertenties

25/11/2009

Acht trends in de toekomst van werk

Filed under: Collaboration — Jan-Willem Beekmans @ 22:27
Tags:

image Werk bevindt zich momenteel in een overgangsfase. Martijn van der Woude van PiCompany en Adjiedj Bakas, Trendwatcher of the Year 2009, definiëren acht megatrends die de toekomst van werk zullen bepalen.

  1. Het traditionele onderwijs maakt plaats voor lifelong learning. Onderwijs en bedrijfsleven raken meer verweven. Multitasking combineert e-learning met andere digitale activiteiten en spelend leren via games wordt belangrijker.
  2. Zzp`ers zijn de toekomstige werkenden, alleen of in groepsverband, zoals verpleegkundigen in ziekenhuizen. De grens tussen werkgever en –nemer vervaagt.
  3. Bij zowel hoog- als laagopgeleiden treedt talentmanagement op. Er ontstaat zo een diversiteit aan werkinvulling, dagindeling en work-life balance.
  4. Werk technologiseert, waardoor vervelende klussen geautomatiseerd worden en de werkomgeving gepersonaliseerd kan worden.
  5. Betrokkenheid bij en toewijding aan de organisatie maakt plaats voor nieuwe zingeving en een andere ethiek, waarbij de persoonlijke groei centraal staat.
  6. Zelfmarketing zorgt ervoor dat mensen eerder passend werk vinden en werken vanuit `family hubs` van collega`s.
  7. Er ontstaat een nieuw leiderschap, waarbij het aantal leiders afneemt en nieuwe managementstijlen ontstaan.
  8. De nieuwe wereldorde zal door Azië gedomineerd worden, maar het Westen behoudt een grote creatieve macht.

Organisaties moeten meer ruimte geven om fouten te maken

Filed under: Collaboration — Jan-Willem Beekmans @ 22:21
Tags:

image Organisaties zouden medewerkers meer ruimte moeten geven om fouten te maken, want het cliché is waar dat mensen leren van hun fouten. Het Oogziekenhuis Rotterdam vertoont oogoperaties op beeldschermen in de wachtkamer. Daardoor kunnen artsen eventuele foutjes niet meer verdoezelen. Frans Hiddema, directeur van het Oogziekenhuis, verklaart dat artsen en verpleegkundigen worden gestimuleerd om hun fouten te melden. Ze zitten wekelijks om te tafel om de fouten te bespreken.

Begin jaren `90 stond het Oogziekenhuis slecht aangeschreven, maar nu prijkt het bovenaan de lijstjes met patiënttevredenheid. Cathy van Dyck, universitair docent `organization science` aan de VU, acht het funest als in een organisatie fouten hard worden afgestraft. Als mensen bang zijn om fouten te maken en melden, kunnen ze er geen lering uit trekken. Michael Frese, `s werelds beroemdste errormanagementgoeroe, adviseert organisaties om medewerkers te stimuleren om `aan te klooien`. Een taboecultuur rondom fouten remt de creativiteit en innovatiegerichtheid.

Psycholoog Arjan van Dam beargumenteert in zijn boek `De kunst van het falen` dat een prestatiegerichte oriëntatie op korte termijn succes heeft, maar op de lange termijn is een faal-leergerichte oriëntatie te prefereren.

04/11/2009

Novell en SAP Stappen in Google Wave

Filed under: Collaboration,Google,Het Nieuwe werken,Innovatie — Jan-Willem Beekmans @ 15:20
Tags: ,

image Er vindt vandaag een opmerkelijke sessie plaats op de Enterprise 2.0 conferentie in San Francisco, waarin mensen van Google, SAP en Novell het woord voeren.

In de sessie wordt gesproken door Alexander Dreiling van SAP en Greg D’Alesandre, een product manager van Google. Dat die twee samen het podium delen is niet verbazingwekkend nadat vorige week op een SAP-congres al duidelijk werd dat men bij SAP in Wave was geïnteresseerd. Daar heeft men Google Wave gekoppeld aan een ‘Business Process Modelling’.

Maar aan dezelfde sessie op Enterprise 2.0 neemt Andy Fox deel, vice president engineering van Novell. En we kunnen dus concluderen dat we Novell mogen toevoegen aan het lijstje geïnteresseerden in Wave. SAP en Novell hebben halverwege vorige maand al aangekondigd dat ze de banden steviger aanhalen en dat ze onder andere gaan samenwerken bij product integratie. Google Wave zal daar een uitstekend voorbeeld van zijn.

Google Wave verkeert overigens nog in de betafase. Eind september werden 100.000 mensen uitgenodigd om de Wave te gaan proberen. Het ging dan vooral om ontwikkelaars en consumenten.

Death by Information overload

image Organisaties en individuen moeten met een actief communicatie beleid voorkomen dat ze ten onder gaan aan een te veel aan informatie en commmunicatie. Een overkill aan communicatie/informatie vormt een bedreiging voor organisaties en de mensen die er werken.

Zaken als e-mail en sociale netwerken vormen dagelijks een onwelkome afleiding. Zo blijkt uit een studie dat executives van Intel dagelijks zo`n 300 e-mails te verwerken krijgen en dat het medewerkers van Microsoft 24 minuten kost om weer terug te keren in de concentratie na een verstoring. Dat dit een negatieve impact heeft op de productiviteit, laat zich raden. Voor individuen is de pay-off eveneens ongunstig in de vorm van stress en concentratiestoornis. Organisatie en individuen kunnen zich op verschillende manieren hiertegen wapenen. Zo bestaat er gespecialiseerde e-mailmanagement software dat het volume aan boodschappen in de gaten houdt en beperkt en werken partijen als IBM en Microsoft aan andere, meer geavanceerde oplossingen. Hierbij speelt ook het beperken van de hoeveelheid interne mail een grote rol. Oplossingen hiervoor zijn te vinden in collaboration tools waardoor documenten niet meet actief gemaild worden maar juist op een portal geplaatst worden zodat iedereen in het team erbij kan.

Misschien belangrijker dan de technologische oplossingen zijn een andere mindset, een andere organisatiecultuur en een helder commmunicatie en samenwerkingsbeleid. Zo moeten individuen leren om te gaan met verstoringen en aan hand van het centrale beleid worden de hulpmiddelen geboden voor effectieve en efficiente communicatie.

Harvard Business Review

Maak een gratis website of blog op WordPress.com.